Valka pievienojas veselīgo pašvaldību tīklam

Piektdien, 4.decembrī, Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā* (NVPT) tika uzņemtas Amatas, Alūksnes un Valkas pašvaldības. Kopumā šajā tīklā darbojas jau 40 pašvaldības (šogad pievienojās 7). Ar NVPT paplašināšanos šodien sākās informatīvā sanāksme pašvaldībām, kur tika sniegta aktuālākā informācija gan par esošajām darbībām, gan plānotajām aktivitātēm nākotnē.


Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti iepazīstināja ar 2015. gadā paveikto, kā arī 2016.gada darba plāna projektu un tika uzklausīti priekšlikumi plānotajām aktivitātēm. Ar lielu interesi veselības veicināšanas koordinatori uzklausīja novitātes par Veselību veicinošo skolu tīklu**, tā darbību šajā gadā, un plānotām aktivitātēm Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējuma sadalījumā.


Noslēgumā NVPT sanāksmes dalībnieki noklausījās asoc.prof. A.Rožkalnes saistošu lekciju par veselības komunikāciju sabiedrības veselības speciālista ikdienas praksē. Pasniedzēja iepazīstināja ar vairākiem kampaņas piemēriem, kas palīdz veiksmīgāk sasniegt iedzīvotāju un pozitīvu rezultātu.

Novados