Aicina ziņot par Valkā klaiņojošiem dzīvniekiem

Valkas pilsētas domes pašvaldības policija un veterinārārstes palīdze Rita Luguze aicina iedzīvotājus informēt par klaiņojošiem suņiem, kuri dažkārt apdraud gan cilvēkus, gan citu dzīvnieku dzīvību un veselību.

 

"Vislabākais šīs problēmas risinājums būs gadījumos, kad iedzīvotāji zinās konkrēti, no kuras mājas klaiņojošais dzīvnieks ir vai kuram īpašniekam pieder, jo tad dzīvnieka īpašnieku var saukt pie atbildības," norāda Pašvaldības policijas inspektore Diāna Jūga.

 

 

Viņa atgādina, ka saskaņā ar Valkas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Valkā" dzīvnieku īpašnieku pienākums ir nodrošināt, lai suņi ārpus telpām atrastos piesieti vai izolētā teritorijā - labi iežogotos pagalmos. Turklāt izvest suņus pastaigā atļauts tikai pavadā un ar uzliktu uzpurni," norāda D. Jūga.

Valka