Aicinājums Valkas iedzīvotājiem un iestāžu vadītājiem pie ēkām izlikt Latvijas valsts karogu

Valkas novada domes Pašvaldības policija atgādina, ka 11.novembris ir Lāčplēša diena. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas valsts karogu" 2.panta 5.punktu, iepriekšminētajā datumā valsts karogs paceļams pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju, visu veidu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām.

Tāpēc aicinām iedzīvotājus neizmirst izkārt Latvijas valsts karogu. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par Valsts karoga lietošanas noteikumu neievērošanu, var uzlikt naudas sodu līdz 50 latiem.

Valka