Apkārtnes kapos – svecīšu vakari

. Šosestdien, 3. oktobrī, vairākos tuvākās apkārtnes kapos – Trikātā, Strenčos un Valkā – tuvinieki varēs iedegt svecītes aizgājēju piemiņai, jo notiks tradicionālais svecīšu vakars.

Svecīšu vakaram Cimzes, Meža un Stoķu kapos Valkā nav noteikta laika. Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere informē, ka sestdien kapos nenotiks nekāds organizēts pasākums. Īpašu pasākumu – mirušo piemiņas dienu – oktobra beigās rīkos Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskā draudze. 

Savukārt Strenču kapos svecīšu vakarā svētbrīdis sāksies pulksten 18. 

Sestdien svecīšu vakars notiks arī Trikātas draudzes kapos, kur svētbrīdis sākies pulksten 16.  

Valka