Apkopoti iedzīvotāju viedokļi par tranzītceļu

Valkas pilsētas dome nolēmusi atbalstīt iecerētā tranzītceļa projektā pirmo variantu, kad posmā no Parka līdz Varoņu ielai tranzītceļam paredzēts jauns maršruts.

Valkas domes izpilddirektors Valdis Rogainis informē, ka ceļu minētajā posmā līdz Varoņu ielai būvēs caur mežu. Šādu variantu izvēlējusies arī lielākā daļa tranzītceļa skiču projekta apspriešanas dalībnieku. Otrdien domē tikās tranzītceļa projekta darba grupa, kuras locekļi pārskatīja un apkopoja ceļa sabiedriskās apspriešanas rezultātus un iepazinās ar CSDD Ceļu drošības audita atzinumu. Pārrunās piedalījās arī skiču projekta izstrādātāji no SIA "Polyroad"."Vēl, protams, par galveno lēmumu pāragri runāt. Pašreizējais variants uzskatāms vienīgi par nodomu. Turklāt līdztekus projekta precizēšanai un apspriešanai jādomā arī par Zemgales un Rīgas ielas krustojumu. Šis jautājums gan jārisina atsevišķi. Jāizdomā optimālais variants, lai iedzīvotāji, kuri dzīvo pie krustojuma, būtu apmierināti," saka V. Rogainis.Audita grupa ieteica visus piecus krustojumus uz jaunā tranzītceļa rekonstruēt pēc viena parauga. Ja tos plānos kā lokveida krustojumus, tad visus, bet, ja paredzēs satiksmi regulēt ar luksoforiem, tad tiem jābūt pie visiem pieciem krustojumiem. "Reāli tas gan nav izdarāms, jo dažviet dzīvojamās mājas ir pārlieku tuvu tranzītielai. Pašlaik koncepcija ir tāda, ka Zemgales un Raiņa ielas krustojumā paredzēts uzstādīt luksoforu, savukārt Parka un Tālavas, kā arī Parka un Varoņu un Varoņu un Rūjienas ielas krustojumus veidot kā lokveida krustojumus. Piektajā - Rūjienas un Ausekļa ielas krustojumā - domāts noteikt braukšanas joslas," stāsta V. Rogainis.Vairākās iesūtītajās vēstulēs iedzīvotāji, kuri dzīvo netālu no ieplānotā tranzītceļa, izsaka satraukumu par iespējamiem trokšņiem, kas varētu traucēt un iesaka padomāt vai nu par īpašas stikla sienas būvi, vai logu nomaiņu mājām, kas atrodas vistuvāk ceļam. Par labāko darba grupa atzina otro variantu, tādēļ posmā no Līvu līdz Tērauda ielai, kur ēkas atrodas vistuvāk tranzītceļam, tām tiks nodrošināta logu nomaiņa.Tranzītceļa skiču projekta prezentācijā neapmierinātību ar maršruta plānojumu Raiņa un Zemgales ielas krustojumā izteica valcēnietis Aivars Ikšelis. Tagad ar precizējumiem viņš ir apmierināts. "Arī es iesniedzu ieteikumu apstiprināt pirmo variantu. Pašlaik gan pēc plāna no neliela savas zemes gabaliņa nāksies šķirties, bet tas vairs nav būtiski," saka A. Ikšelis. Jaunā tranzītceļa maršruts ir plānots pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielu. Šāgada martā Satiksmes ministrija, Valkas dome un valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts ceļi" parakstīja trīspusēju vienošanos par sadarbību skiču projekta izstrādāšanā un šī darba finansēšanu. Septembrī notika skiču projekta prezentācija.

Valka