Arī ārkārtējā situācijā aktuāli ir saņemt pakalpojumus klātienē

Valkas novadā vienīgā pašvaldības iestāde, kurā iedzīvotāji var saņemt ne tikai konsultācijas un praktisku palīdzību, bet arī izmantot klientiem paredzēto datoru, ir Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. Tas atrodas Valkā, pašvaldības ēkas pirmajā stāvā Rīgas ielā 25.

Kā zināms, katru gadu iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, kas ir nozīmīga daļai Latvijas sabiedrības, jo tā ir iespēja saņemt papildu naudas līdzekļus par nodokļu pārmaksu un attaisnotajiem izdevumiem. Tomēr Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkalpošanas centri Covid-19 pandēmijas dēļ ir slēgti, klienti klātienē ierasties nevar, tādēļ arī gada ienākumu deklarāciju klātienē iesniegt nav iespējams. Cilvēki aicināti to darīt Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (EDS) vai šo iespēju izmantot trīs gadu laikā. 

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) vadītāja Baiba Vorobjeva “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka katru dienu tiek uzklausīti vai praktiska palīdzība sniegta vismaz padsmit apmeklētājiem. Pašlaik galvenokārt tie ir iedzīvotāji, kuri saņem kaimiņvalsts Igaunijas pensiju, tāpēc viņiem obligāti ir jāiesniedz ienākumu deklarācija par 2020. gadu, kā arī iedzīvotāji, kuriem jāaizpilda ieceļotāju anketa Covidpas.lv, bet mājās nav datora ar interneta pieslēgumu. Lielākoties viņi nelieto arī viedtālruni ar interneta pieslēgumu, kur arī var aizpildīt ieceļotāju anketas pieprasīto informāciju. 

B. Vorobjeva norāda, ka iedzīvotājiem apmeklējums iepriekš telefoniski ir jāpiesaka un jāizstāsta tā mērķis, lai darbinieces saprastu, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai atrisinātu visus jautājumus. Ārkārtējās situācijas laikā centrā klientus apkalpo tikai viena darbiniece un telpās arī drīkst ienākt tikai viens apmeklētājs. Visiem obligāta ir deguna un mutes aizsega lietošana. 

Ja cilvēkam nav iespējas pašam autorizēties VID Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā, jo nav aktīva Latvijas banku internetbanka, tad apmeklējums ilgst aptuveni pusstundu. Šis laiks nepieciešams, lai uzrakstītu iesniegumu VID par piekļuves datu izsniegšanu VID EDS. Kad šie dati tiek izsniegti, kopīgi elektroniski tiek aizpildīta ienākumu deklarācija. B. Vorobjeva skaidro, ka šai iedzīvotāju grupai, kuri saņem Igaunijas valsts maksāto pensiju, nav citas iespējas, kā vien deklarāciju iesniegt elektroniski, jo viņiem jāzina, kāda naudas summa ir jāatmaksā Latvijas valstij. Turklāt maksājums jāveic līdz noteiktam datumam.

Savukārt iedzīvotājiem, kuriem elektroniski iesniedzamajai deklarācijai jāpievieno attaisnojošie maksājuma dokumenti – maksājuma čeki –, apmeklējums var ieilgt līdz pat stundai. B. Vorobjeva novērojusi, ka pagaidām iedzīvotāji, kuriem obligāti nav jāiesniedz šī deklarācija, nogaida, kad valstī beigsies pandēmija un pieņemšanu klātienē atsāks VID darbinieki. Viņa atgādina, ka 2020. gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs gadu laika periodā.  

Valkas novada VPVKAC apmeklē arī iedzīvotāji, kuri ar internetbankas starpniecību veic maksājumus. Līdz šim maksājumu veikšanai viņi varēja izmantot novada Centrālajā bibliotēkā publiski pieejamos datorus, bet pašlaik bibliotēka apmeklētājiem tikai izsniedz grāmatas, datorus lietot nav atļauts.

Uzziņai

Lai Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus saņemtu klātienē ārkārtējās situācijas laikā, iepriekš jāpierakstās, zvanot uz kontakttālruni 66954878, 26442285 vai rakstot uz e-pastu: [email protected].

Valka