Atbalsta kultūras projektu finansēšanu Valkas novadā

13.maijā notika Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, kurā izvērtēja Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursam iesniegtos pieteikumus.

 

Pavisam bija iesniegti 11 pieteikumi, no tiem atbilstoši konkursa Nolikuma prasībām bija 7 projekti. Pēc komitejas lēmuma tika atbalstīti 5 projekti, tādejādi to realizācijai paredzot visu LVL 1000,- konkursam plānoto finansējumu. Daļai projektu netika piešķirts pilns pieprasītais finansējuma apjoms, 2 projektiem finansējums netika piešķirts.

 

Atbalstītie projekti:

Projekta iesniedzējs/Projekta nosaukums/Piešķirtais finansējums LVL/

Biedrība „Latvijas Mazpulki”-Valkas novada mazpulku Rudens forums 2013-185

Biedrība „Valkas Dāmu klubs”-Nāc un dziedi-115

Antra Krile-Velgas  diena 2013-250

Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība „Ugunspuķe”-Ziedu fejas Kārķu pagastā-200

Līga Marija Putna-Fotomedības Valkas pilsētas un Valkas pagasta apkārtnē-250

 

Projekta iesniedzējus, kuriem piešķirts finansējums, par līguma slēgšanas iespējām un laiku, lūdzam sazināties ar Valkas novada domes kultūras darba organizatori Līgu Lāni.

Valka