Atkritumu apsaimniekošana Valkā kļūs dārgāka

Pirmdien Valkas domes sēdē deputāti izskatīja SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas" (ZAAO) saņemto iesniegumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu ZAAO klientiem

no 5,55 latiem uz 6,25 par katru savākto kubikmetru un 10 latus par atkritumu izvešanu no EKO laukuma un "Nagliņām" (bez PVN) no 2008. gada 1. jūlija. ZAAO informē, ka tarifu maiņa ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanas izmaksu pieaugumu (izmaksas degvielai un automašīnu uzturēšanai) un inflāciju.

 

Deputāti vienprātīgi nolēma apstiprināt sadzīves atkritumu izvešanas maksu no pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem no 2008. gada 1. oktobra - 87 santīmus no viena cilvēka mēnesī (bez PVN piecu procentu apmērā).

 

Apstiprināta arī lielgabarīta atkritumu izvešanas maksu no šā gada 1. oktobra - 10 latu par kubikmetru (bez PVN - 18 procenti).

Valka