Atsākas Valkas – Valgas sanāksmes

Latvijas - Igaunijas institūta mācību centra vadītāja Zane Bulmeistare informē, ka pēc vasaras pārtraukuma atsākas Valkas - Valgas pašvaldību tikšanās.

5. septembra sanāksmē Valgas domē pārrunāja Livonijas jēdziena plašāku izmantošanu Valkas un Valgas atpazīstamības veicināšanā. Speciālisti sprieda arī par Pedeles upi un tās piesārņojumu, par Igaunijas un Latvijas ministriju pārrobežu sadarbības komisijas grupu un visas komisijas kopsapulču sagatavošanu 15. un 16. septembrī Valkā un citus aktuālus jautājumus.

Valka