Attieksme pret vienotības jostu ir dažāda 1

Mēneša laikā, kopš Valkas pilsētas bibliotēkā atrodas vienotības josta, uz tās savus novēlējumus Latvijai jau ir uzrakstījuši vairāk nekā 100 cilvēku.

 

Bibliotēkas vadītāja Ginta Dubrovska stāsta, ka visvairāk novēlējumu savākts Valkas un Valgas svētkos. "Tajās dienās tiešām bija liela aktivitāte. Nevienu no novēlējumu autoriem īpaši aicināt pie jostas fragmenta nevajadzēja. Cilvēki nāca paši," stāsta G. Dubrovska.

 

Ikdienā gan tik liela aktivitāte nav novērota. Bibliotēkas darbiniece Jana Čākure stāsta, ka vairāki, aicināti kaut ko uzrakstīt, atbild, ka padomāšot un vēlāk tā arī vairs neatnāk.

 

G. Dubrovska piebilst, ka daži ienācēji, uzrunāti, atmet ar roku un atklāti pasaka, ka neko nerakstīšot, jo tas esot kārtējais politiskais gājiens.

 

 

Tomēr daļa apmeklētāju uzreiz vaicājot, kur var uzrakstīt savu vēlējumu. To atstāt uz jostas gribējuši ne tikai latvieši, bet arī krievi, igauņi un lietuvieši. Piemēram, kāda pensionāre krievu valodā Latvijai novēl izaugsmi un patstāvīgas brīvas valsts vietu pasaulē.

 

 

 Vēl viņa iesaka valstij vairāk palīdzēt cittautiešiem latviešu valodas apguvē un nodrošināt darba spējīgajiem darbu. Igauņu sievietes Anna un Lea iesaka turpināt sadarbību starp abām pilsētām un vienmēr būt mīļiem kaimiņiem.

 

 

Daudzi novēlējuši Valkai kļūt skaistākai, citi vēl Latvijai saules mūžu, kā arī valstij lielāku ieintersētību labklājības līmeņa celšanā. Vēl citi novēlējuši Latvijai daudz jaunu latviešu un lētāku dzīvi.

 

G. Dubrovska uzskata, ka jostas fragments tiks pierakstīts.

 

Komentāri 1

Valka