“Beidzot esam sagaidījuši,” priecājas valcēnieši

"Beidzot esam sagaidījuši," priecājas Ausekļa ielas 26. nama mājas vecākā Lidija Ščerbane. Beidzot ne tikai mājas iedzīvotāji, bet arī Rūjienas ielas mikrorajona iedzīvotāji varēs droši izmantot atjaunotās kāpnes.

Līdz šim kāpnes apdraudēja iedzīvotāju, īpaši mazu bērnu un vecu cilvēku, drošību. Sākoties vēsākam laikam, kad ielas pārklājās ar pirmo ledu, kāpnes kļuva bīstami slidenas, jo pakāpieni bija tik ļoti izdrupuši, ka tos drošāk bija apiet, nevis izmantot ikdienas gaitās.

SIA "Valkas namsaimnieks" vīri ķērušies klāt ne tikai pie remonta un celiņu atjaunošanas, bet arī pie kāpņu nojaukšanas, kas atrodas pret vienu mājas galu. Šīs bīstamās kāpnes izmantoja visi mikrorajona iedzīvotāji, kuriem no Ausekļa ielas vajadzēja nokļūt uz Rūjienas ielu un otrādi.

"Ziemeļlatvija" jau rakstīja, ka šoziem uz šīm kāpnēm nelaimīgā kārtā paslīdēja kāds pensionārs, kurš regulāri dodas palīgā paveikt sētnieka darbu savam dēlam. Vīrietis lauza roku. Arī šīs kāpnes ir savu laiku nokalpojušas, tāpēc nolemts tās vispār nojaukt, bet to vietā nobruģēt gājēju celiņu.

Diemžēl "Ziemeļlatvijai" neizdevās sazināties ar SIA "Valkas namsaimnieks" valdes priekšsēdētāju Ivo Meļķi, jo līdz augusta beigām viņš atrodas atvaļinājumā. Pēc atgriešanās darbā I. Meļķis solīja informēt par visiem vasarā padarītajiem darbiem.

Valka