Bērni Sarkanajam Krustam dāvina Adventes vainagu

Svētdien sāksies pirmā Advente. Šonedēļ, gatavojoties šim notikumam, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ģimenes atbalsta centra bērni sāka veidot Adventes vainagus un pirmo uzdāvināja komitejas darbiniekiem.

Komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova stāsta, ka tradicionāli apmēram nedēļu pirms Adventes laika sākšanās bērni sāk gatavot Ziemassvētku apsveikumus. "Šogad kā pirmo darbu viņi izvēlējās vainagu darināšanu. Bija jauki redzēt, ka visi bērni, kuri apmeklē atbalsta centra nodarbības, vēlējās iesaistīties. Tas ir saprotams, jo Ziemassvētki gadā ir viens no pašiem skaistākajiem notikumiem un tajos ikviens grib iepriecināt gan sevi, gan citus. Man pat dažkārt šķiet, ka bērniem tas gaidīšanas laiks ir pats skaistākais, jo ik dienu ir prieks, zinot, ka svētki vēl priekšā. Kā katru gadu, arī šajos Ziemassvētkos brauksim ciemos pie Ērģemes bērnunama iemītniekiem, dāvināsim savus sagatavotos apsveikumus un, iespējams, tur paliks arī kāds mūsu bērnu darinātais vainags. Svētku pasākums notiks arī ģimenes atbalsta centrā un tajā bērnu vecāki un visi pārējie interesenti varēs aplūkot mūsu paveikto," stāsta G. Sokolova.Viņa piebilst, ka daļu izejmateriālu apsveikumu un vainagu gatavošanai komiteja iegādājusies par saviem līdzekļiem, bet daudz materiālu bērni paši savākuši vasarā. "Piemēram, šis vainags, ko mazie meistari mums uzdāvināja, ir izveidots no skolēnu salasītajiem kastaņiem un izskatās vienkārši brīnišķīgs. Protams, viņu radošo izdomu palīdz attīstīt un praktiskus padomus dod mākslas skolas pedagoģe Gunda Sīmane. Skolotāja arī līdztekus praktiskiem padomiem bērniem pastāsta par Ziemassvētku būtību un Adventes laika nozīmi to sagaidīšanā. Šajās gatavošanās nedēļās jāpārdomā sava rīcība un jācenšas kļūt vēl labākiem. Domāju, ka, gatavojot sev un citiem svētku veltes, bērni top sevī skaidrāki, mīļāki vecākiem, bet no tā iegūstam mēs visi," apliecina G. Sokolova.Viņai piekrīt arī mazās Elīnas māmiņa Inga Krīgere. "Man meitiņa ir nedaudz vecāka par gadu, bet mēs ik brīvu brīdi te nākam un vērojam, ko vecākie bērni dara. Esmu pārliecināta, ka tas ļoti pozitīvi ietekmē Elīnu," saka I. Krīgere. Viņa ar savu meitu morāli atbalsta vainagu darinātājas, vērojot viņu darbošanos un uzmundrinot ar atzinīgiem vārdiem.Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas darbinieki cer, ka viņu organizētie pasākumi radīs svētku noskaņu vairākās centra dalībnieku ģimenēs.

Valka