Bērni Sarkanajam Krustam dāvina savus sienu gleznojumus

Ieejot Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ģimenes atbalsta centra telpās, pārsteidz jaunais telpu iekārtojums. Skaisti, krāsaini sienu gleznojumi sākas jau kāpņu telpā, lielas košas puķes un tauriņi rotā arī sienas otrajā stāvā.

 

Tas ir darbs, ko aiz sevis atstājuši vasaras skolas audzēkņi. Sarkanā Krusta Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova stāsta, ka ar 1. jūliju organizācijā sācies projekta "Saki "jā" nākotnei" turpinājums.

 

 

To finansiāli atbalsta Šveices fonds "Oak" un Pasaules bērnu atbalsta fonds Zviedrijā. "Ieceru un plānoto pasākumu ir daudz. Vasaras sākumā nolēmām veikt kosmētisko remontu, lai, sākoties mācību gadam, bērni, viņu vecāki un speciālisti, rīkojot nodarbības, varētu omulīgi un brīvi justies glītās telpās," saka G. Sokolova.

 

Turpmākajā projekta gaitā bez bērnu aktivitātēm ieplānotas arī dažādu speciālistu konsultācijas vecākiem. "Piemēram, mātēm, kuru bērniem tēvs nemaksā alimentus, nodrošināsim jurista pakalpojumus. Ir ieplānotas arī psihologa un citu speciālistu konsultācijas," stāsta G. Sokolova.

 

 

Viņa piebilst, ka kosmētisko remontu veica paši Sarkanā Krusta darbinieki un aktīvisti, bet materiālu iegādi finansēja Sarkanais Krusts.

 

 

Telpu sakārtošanas laikā viena diena bija paredzēta arī bērnu iesaistīšanai šajos darbos. Viņiem uzticēja sienu apgleznošanu, kā arī izstādes izveidošanu no saviem radošajās darbnīcās tapušajiem darbiem.

 

 

"Bērni šo aicinājumu uzņēma ar lielu atsaucību. Bija iepriecinoši skatīties, ar kādu entuziasmu un atbildības izjūtu viņi ķērās pie darba. Viņi bija gatavi apgleznot pilnīgi visas sienas,"ar smaidu atceras G. Sokolova.

 

 

Īpaši viņa uzteic vasaras skolas dalībnieku Viktora Šaka, Santas Puķītes, Elīnas Leimanes, Anastasijas Kraukles, Ligita Tiltiņas un Viktorijas Fričeles aktivitāti telpu izdaiļošanā. Mācību gadā bērnus ģimenes atbalsta centrā gaidīs viņu pašu sapostās telpas.

 

 

Valka