Bērniem patīk stādīt mežu

Šodien notika vērienīga talka, kurā atjaunoja daļu Valkas pilsētas pašvaldībai piederošo 4,2 hektāru meža audzes. To 2005. gadā izpostīja vējgāzes.

 

Cirsmā talcinieki stādīja kailsakņu priedītes. Ceļa malā divas pirmsskolas vecuma meitenītes apsprieda, kā būtu pareizāk - stādāms čiekurs vai priedes galotnīte. Katra bija sarūpējusi savu stādmateriālu.

 

 

"Atsaucība ir milzīga," priecājas Valkas mežniecības mežzinis Jānis Jaunslavietis. Talkā piedalījās Valkas ģimnāzijas un pamatskolas bērni, daudz domes, mežniecības darbinieku, privātpersonas un Valsts meža dienesta Konsultāciju un pakalpojumu centra Valkas nodaļas darbinieki. Pavisam vairāk par 90 stādītāju.

 

Ģimnāziju Meža dienās tradicionāli pārstāv 7. klase. "Uz talku ieradāmies kājām un esam priecīgi gan par labo laiku, gan tīkamo darbu," pauž skolotāja Andriga Lozda. Viņa ievērojusi, ka daudz bērnu mežu stāda pirmo reizi mūžā. Skolotājas sacīto tūdaļ apstiprina Arta Nuķe un piebilst, ka šis darbs nebūt nav grūts. Skolēni ir priecīgi par dāvaniņām - zīmuļiem un uzlīmēm.

 

Visinteresantākās sarunas notika starp skolotājas Magdalēnas Kalniņas aprūpētajiem 1.c klases bērniem. Viņi saprot, cik nozīmīgs ir šis darbs un cik ilgi jāaug priedei. Skolēni sprieda, vai izdzīvos līdz 100 gadiem, kad koks būs izaudzis. Daži tic, ka tā notiks.

 

 

 Savukārt Andris Zunte nebija organizēto talcinieku skaitā, turklāt strādāja kopā ar vecāko meitu Dārtu un viņas klasi. Dārta atzina, ka viņai šī nodarbošanās ļoti patīk. Tētis piekrīt, ka šī nebūt bērnam nav peļama nodarbe.

 

Ļoti pieredzējis talcinieks ir Ainis Blūms. Meža dienās viņš tādā vai citādā kolektīvā piedalās daudzus gadus. Pats neesot skaitījis, cik. Interesanti, ka viņš mežā allaž strādā baltā kreklā. Šoreiz Ainis bija "uzraugs" 7. klases ģimnāzistēm. Par mielastu (vārītām desiņām) rūpējās Valkas mežniecības mežsargs Zigmārs Kuplais.

 

1928. gadā Meža dienu pasākumi nebija valsts mēroga pasākums. Tās notika lokālos apvidos, bet jau pirmās brīvvalsts laikā tās pārtapa par oficiāli organizētiem pasākumiem ar rīcības komitejām un Ministru kabineta atbalstu.

 

Tagad Latvijā Meža dienas notiek katru gadu un tiek rīkoti vairāki simti talku. Valsts meža dienests organizē vairāk nekā 300 pasākumu. To dara arī citas iestādes, organizācijas un pašvaldības.

Valka