Būvēs meža ceļus

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" ir noslēgusi vairākus iepirkuma līgumus par jaunu meža ceļu būvi Rietumvidzemes un Austrumvidzemes mežsaimniecībās.

Sabiedrības Meža infrastruktūras Vidzemes reģiona vadītājs Jānis Upens informē, ka Austrumvidzemes mežsaimniecībā bijušā Valkas rajona teritorijā no jauna plānots izbūvēt divus ceļus 3,7 kilometru kopgarumā.

Darbus šajā mežsaimniecībā veiks SIA "Valkas meliorācija", SIA "Ķikuti - 99", akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", SIA "Rubate" un SIA "Sorma".

Kopumā abās minētajās mežsaimniecībās plānotā ceļu būve izmaksās 4,5 miljonus latu.

Valka