Divas nedēļas latviešu un ārvalstu studenti domās, kādai jāizskatās Valkai nākotnē

Šajās dienās Valkas ielās var redzēt daudz ārvalstu jauniešu. Viņi staigā pa pilsētu, pēta apkārtni un tā nav tikai tūristu ziņkāres apmierināšana. Jauno domās top nākotnes pilsētas dizains un cilvēku iespējamās darbības tajā.

 

Tāds ir galvenais mērķis Rīgas Tehniskās universitātes organizētās starptautiskās studentu vasaras universitātes darbībai mūsu pilsētā.

 

Otrdien Valkā notika svinīga vasaras universitātes atklāšana. Atbraukušos Latvijas un ārzemju arhitektūras, plānošanas, socioloģijas un ekonomikas studentus sveica Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs, viņa vietniece Unda Ozoliņa un Valgas mēra vietnieks Enno Kase.

 

K. Albergs nākamajiem speciālistiem novēlēja labi atpūsties, kā arī radošu garu un izteica cerību, ka pēc viņu aizbraukšanas pilsētai paliks daudz jaunu ideju par tās turpmāko izaugsmi.

"Ziemeļlatvija" jau agrāk informēja, ka bijusī Valkas dome bija izteikusi vēlēšanos, lai starptautiskā vasaras universitāte notiktu tieši Valkā, jo gribēja atrast vērtīgas idejas pilsētas dizaina, kā arī kultūras dzīves un iedzīvotāju atpūtas uzlabošanai.

 

Pirmajā dienā universitātes dalībnieki iepazinās ar Valku un Valgu, bet nākamajā viņi pirmās radušās ierosmes centās iedzīvināt uz papīra un datorā radošajā darbnīcā Valkas ģimnāzijā.

 

Daļa studentu gan turpināja ekskursiju pa pilsētu, jo vēl nebija sagaidījuši iedvesmu radošām izpausmēm. Ģimnāzijas aktu zālē, kur iekārtota darbnīca, satiku lielākoties tikai radošo grupu vadītājus.

 

 

Savukārt mācību iestādes pagalmā daļa studentu atraktīvās spēlēs centās tuvāk iepazīt cits citu. Pēc viņu teiktā, arī labas attiecības palīdzot radošajā darbā.

 

Vasaras universitātes darba koordinatore Evita Serjogina stāsta, ka šāda radoša nometne notiek jau septīto gadu, bet pirmo reizi universitāte strādā ārpus Rīgas. Kopumā Valkā ieradušies 42 studenti no Latvijas un 18 citām valstīm.

 

 

"Katru gadu ir konkrēta tēma, pie kuras strādā visi universitātes dalībnieki. Šogad tā ir "Robežpāriešana: arhitektūra un urbānisms".

 

 

Visi 42 studenti ir sadalījušies radošajās grupās un katra no tām izstrādā kādu apakštēmu, kas pakārtota galvenajai. Ar Valku Tehniskā universitāte sadarbojas jau vismaz pāris gadu. Tā kā piedāvātā tēma mums bija ļoti saistoša, nolēmām strādāt Valkā," saka E. Serjogina.

 

Studenti un grupu vadītāji atzīst, ka vēl neviena ideja nav īsti konkretizēta, jo ir tikai otrā universitātes diena un daudz kas vēl jāpārdomā, bet ierosmes esot.

 

 

"Mūsu apakštēma ir "Filmu pilsēta". Pilsētā darbojamies dienas pirmajā pusē, pēcpusdienā strādājam pie datora, bet vakaros notiek mūsu filmu izrāde, kas ikreiz notiek citā pilsētas vietā.

 

 

Tās ir īsas filmiņas un bildes, kuras rādām uz kādas ēkas fasādes. Tādas izrādes te varētu notikt arī nākotnē," stāsta Tehniskās universitātes absolvente Zane Deruma.

 

Savukārt Tehniskās universitātes arhitektūras maģistrantūras beidzējs Juris Platacis skaidro, ka viņa grupa vairāk pēta publisko teritoriju, kas var būt gan namu iekštelpas, gan arī laukumi un skvēri, vērtējot to visu no vides psiholoģijas viedokļa.

 

 

"Raugāmies un vērtējam, kā cilvēki šādā vidē jūtas - vai telpiskās kvalitātes iedrošina komunikāciju vai arī samazina.

 

 

Gribam arī noskaidrot, vai pastāv atšķirība starp igauņu un latviešu mentalitāti tieši šajā publiskajā telpā. Izmantojot vides psiholoģiju, kas izvērtē cilvēku labsajūtu, meklēsim priekšlikumus publiskās telpas attīstībai abās robežpilsētās, atrodot gan kopīgo starp Valku un Valgu, gan atšķirīgo," stāsta J. Platacis.

 

 

Jaunais arhitekts piebilst, ka Valka viņu ir patīkami pārsteigusi. "Es te esmu pirmo reizi un man ļoti patīk, kā pilsēta sakopta. Piemēram, mani ļoti iepriecināja labiekārtotais Pedeles krasts, ko sakārtojuši vietējie jaunieši," apliecina J. Platacis.

 

Arī arhitektūras maģistrantūras students Toms Kokins atzīst, ka Valka un Valga ir kā radīta jaunu ideju īstenošanai. "Te ir tieši tāda vide, kur jaunieši var izteikt visdažādākās idejas turpmākai īstenošanai. Interesanta ir tieši šī robežsituācija, kas mudina uz radošu izdomu abu pilsētu tuvināšanai," saka T. Kokins.

 

Pagalmā atrodu studentu grupu, kuri atraktīvā spēlē cenšas noskaidrot, cik stipras ir viņu sajūtas. Aizsietām acīm spēlētāji cenšas nosaukt lietas, kuras iedod viņiem rokās. Spēli uzrauga grupas līderis no Lielbritānijas Raiens Mantons.

 

 

"Valkā un Valgā mani visvairāk saista robeža starp abām pilsētām. Es tagad apdomāju vairākas idejas, kā šo robežu padarīt par vietu, kas vienotu abas pilsētas," ar saviem nodomiem iepazīstina R. Mantons.

 

Vasaras universitātes noslēgumā Beverīnas ielā 3 atklās izstādi, kurā iedzīvotāji jauniešu ieceres varēs redzēt vizuālā formā.

Valka