Ērģemes bruņinieku pils biedrība realizējusi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes projektu “Vārtu torņa norobežošana un stalažu izbūve”

Ērģemes bruņinieku pils Biedrība realizējusi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes projektu: “Vārtu torņa norobežošana un stalažu izbūve”. Projekta mērķis: “Vārtu torņa norobežošana un stalažu izbūve”.

Projekta ietvaros izbūvētas stalažas un norobežots vārtu tornis, lai nodrošinātu apmeklētājiem drošu pils apskati un lai saglabātu torni turpmākajiem atjaunošanas darbiem.

Projekta izmaksas 2 838.56  EUR. Finansējums tika saņemts “Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020.gadam” ietvaros.

Valka