Īstenots projekts par viedā ielu apgaismojuma tehnoloģiju ieviešanu Valkas pilsētā 1

2020. gadā tika uzsākta projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” (Nr. EKII-3/2) īstenošana. Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Valkas pilsētā, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, modernizējot pilsētas apgaismojuma infrastruktūru.

Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti jauni energoefektīvi gaismekļi ar satiksmes uzskaites sensoriem (248 gab.) un ieviesta viedā apgaismojuma sistēma. Plānotais elektroenerģijas ietaupījums 119,155 MWh/gadā un plānotais CO2 ietaupījums 12,988 tonnas gadā. Projekta aktivitātes tika īstenotas Valkas pilsētas ielās: Poruka, Tirgus, Merķeļa, Gaujas, Sēru, Cēsu, Pedeles, Ērģemes, Sēlijas, Valdemāra, Apvienības, Savienības, Smilšu, Līvu, Pumpura, Tērauda, Zaļā, Jaunā, Mālu, Tālavas, Zemgales, Raiņa, Varoņu, Oškalna ielās, Vienības gatvē, pagalmos (Ausekļa iela 2 un Tālavas iela 9) un ceļā uz estrādi (Rūjienas 1 iela un “Pilsētas meži”). Papildus tika veikta arī 11 bojāto apgaismojuma balstu nomaiņa Merķeļa, Gaujas, Sēru, Sēlijas un Tālavas ielās.

Būvdarbus veica SIA "DEREX" (reģ. Nr. 51503050951), līguma summa 255 098,07 EUR (bez PVN), būvdarbu būvuzraudzību veica SIA “Eltex” (reģ. Nr. 40103303667), līguma summa 3 700,00 EUR (bez PVN). Būvdarbi ir pabeigti, bet pašlaik notiek viedās apgaismojuma sistēmas ieregulēšanas darbi. Plānots, ka viedā apgaismojuma sistēma minētajās Valkas pilsētas ielās sāks darboties ar 2021. gada jūniju.

Projekts tiek īstenots Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 318 549,92 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 306 493,00 EUR un neattiecināmās izmaksas 12 056,92 EUR. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums sastāda 70% no attiecināmajām izmaksām jeb 214 545,10 EUR. Valkas novada domes līdzfinansējums ir 104 004,82 EUR.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Šīs lampas neredz pašas sevi. Acīm ir kaitīga puskrēslas gaisma. Ja vēl viņas būs ar sensoru, tas vispār nekam nederēs. Bet cilvēks, kā vertība, jau sen ir tikai tukša skaņa. Galvēnais ticēt pseidoteorijai par siltumnīcefektu. Varēja jau pavisam sveces salikt, vot būtu ekonomija. Cik sveces varētu sapirkt par 300000 eur.

pirms 2 mēnešiem, 2021.05.18 15:51

Valka