Iznāks Valkas novada vēstis

Līdz gada beigām Valkas novada dome izdos trīs "Valkas Novada Vēstu" numurus. To finansēšanu 630 latu apmērā atbalstīja Valkas novada domes deputāti.

 

Valkas novada domes preses sekretāre, līdzšinējo "Valkas Vēstu" veidotāja Inguna Medne informē, ka pirmais numurs iznāks jau 9. oktobrī. To veidošanā piedalīsies arī līdzšinējā "Kārķu Vēstu" veidotāja Sandra Pilskalne. Nolemts, ka "Kārķu Vēstis" kā atsevišķs izdevums vairs neiznāks. Plānots, ka informāciju no pilsētas sniegs I. Medne, bet lauku ziņas apkopos S. Pilskalne.

 

Novada iedzīvotāji laikrakstā varēs izlasīt intervijas ar domes darbiniekiem, kā arī aktuālu informāciju par novada domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Plānots, ka pašvaldības laikraksta tirāža būs trīs tūkstošu eksemplāru un to izplatīs novada darbinieki, kā arī jauniešu domes aktīvisti visās novada pašvaldībās.

 

"Valkas Novada Vēstis" drukās Rēzeknē "Latgales drukā".

Valka