Izstrādāts Valkas-Valgas ledus halles būvniecības tehniski ekonomiskais pamatojums 8

Ir izstrādāts Valkas-Valgas ledus halles būvniecības tehniski ekonomiskais pamatojums, aģentūru LETA informēja Valkas novada domē.

 

Projekta ekonomisko pamatojumu izstrādājusi SIA "NK Konsultāciju birojs" Eiropas Savienības Igaunijas-Latvijas programmas 2007.-2013.gada projektā "IAVV- Increasing the Attractiveness of Valga-Valka" ("Valgas-Valkas atraktivitātes uzlabošana").

 

 

Tā izstrādes mērķis bija veikt finanšu un ekonomisko izvērtējumu, kā arī publiskās un privātās partnerības (PPP) izvērtējumu par ledus halles būvniecības izbūves iespējām un identificēt projekta īstenošanas modeļus, nosakot, vai PPP izmantošana noteiktajā situācijā ir lietderīgāka par publiskā iepirkuma izmantošanu.

 

 

Pamatojuma izstrādē ietilpa esošās situācijas izvērtējums un analīze, alternatīvu analīzes veikšana, finanšu un ekonomiskās analīzes veikšana, secinājumu un rekomendāciju izstrāde. Pašreizējās situācijas izvērtējumā ir analizēti sociālie un ekonomiskie aspekti, tostarp piedāvājums un pieprasījums pēc sporta infrastruktūras pakalpojumiem.

 

 

Ekonomiskajā pamatojumā ir analizētas arī projekta darba grupas ierosinātās ledus halles atrašanās vietas alternatīvas - pie Valkas pamatskolas (Ausekļa 5) dienvidu vai ziemeļu pusē un kā tirdzniecības centra Ausekļa ielā 54 piebūve austrumu pusē.

 

 

Lai finansiāli atmaksātos halles būvniecība un apsaimniekošana, ledus halles ir ieteicams būvēt apdzīvotās vietās ar 20 000 - 50 000 iedzīvotāju, - Valkas, Valgas un apkārtnes iedzīvotāju skaits tam atbilst, taču tas neatbilst iedzīvotāju vēlamajam blīvumam - 12 kvadrātkilometru rādiusā vajadzētu būt vismaz 150 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru.

 

 

Ledus halles vairākos gadījumos tiek būvētas ne tikai sportam, bet arī dažādiem kultūras un izklaides pasākumiem, kas ir efektīvs risinājums, lai ēku pilnībā noslogotu. Līdz Valkai un atpakaļ, izmantojot autobusu satiksmi, viegli var nokļūt Rūjienas, tostarp Ērģemes, Kārķu un Naukšēnu iedzīvotāji, kā arī Smiltenes iedzīvotāji. Gan Valkas novadā, gan Valgā ir hokeja komandas, kas lielākoties trenējas ziemā un āra apstākļos, jo nav piemērotas infrastruktūras.

 

 

Saskaņā ar projekta tehniski ekonomisko pamatojumu ieteicamākā vieta ledus hallei ir pie Valkas pamatskolas, ziemeļu pusē. Šai alternatīvai par labu liecina tas, ka šajā gadījumā būs viszemākās apbūves gabala sagatavošanas izmaksas. Taču, būvējot halli, daļēji būtu jāizcērt tur esošais mežs. Salīdzinot finanšu un ekonomiskos aprēķinus, izdevīgākais projekta īstenošanas variants ir PPP modelis 30 gadu periodā.

 

 

Nākamais solis būs ledus halles tehniskā projekta izstrāde, kas arī notiks iepriekšminētā projektā "Valgas-Valkas atraktivitātes uzlabošana".

Komentāri 8

F8

Kad būs sabiedriskā apspriešana par šito *ūdu?

pirms 11 gadiem, 2009.08.21 08:43

arvils

NK birojs tiešām atradīs tehnisko pamatojumu jeb kam; viņi jau atrada tehnisko pamatojumu arī dižajai universitātes pilsētiņai kura stāv tukša

pirms 11 gadiem, 2009.08.21 09:53

Neils Kalniņš un viņa birojs atradīs tehniski ekonmisko pamatojumu arī gaisa pilij, ja tikai par to labi samaksās

pirms 11 gadiem, 2009.08.21 11:55

ziemelniece

Tiešām, būtu ļoti interesanti Valcēniešiem iepazīties ar šo tehniski ekonomisko pamatojumu, it sevišķi tā monstra projektēšanas izmaksām,celtniecības izmaksām un finālā tautai būtu jāzina, cik lielas naudas pašvaldībai būs nepieciešamas tā uzturēšanai mēnesī, gadā...kāda ir plānotā apmeklētība pie esošajiem cilvēkresursiem(jaunieši, interesenti), kā arī tas, vai valcēnieši maz to vēlas.Lai civēki izsaka savu viedokli, tad arī vajadzētu lemt, vai projektēt, celt un palielināt jau tā lielo kredītportfeļa apjomu Valkas novadam.Citādi paliks šis projekts, ka jau daži, kam sāk krāties putekļi un tie tehniski noveco pie patreizējo jauno celtniecības materiālu klāsta un izmaksām.

pirms 11 gadiem, 2009.08.21 21:35

Mazais

Pilnīgi piekrītu Ziemeļniecei! Zelta vārdi!

pirms 11 gadiem, 2009.08.22 18:52

Jānis

Ziemeļniece,Tu jau vairākus sasaukumus sēdi Domē un vai tad nevari sen paintresēties par šo tēmu.Pati lemj un pati "s'pļaudās".Nesmuki gan no tavas puses.

pirms 11 gadiem, 2009.08.24 07:45

ziemelniece

Jānim

Tur jau tā lieta, ka biju tikai ar savu vienu balsi un manī neviens neieklausījās un visus lēmumus pieņēma pēc "vairākuma" principa, kā saka, kā vadonis lēma, tā balsojām.Laikam neesi kursā, ka mani iebildumi ne tikai šajās lietās bija izteikti un diskusijas arī noritējušas, tā kā vari atslābt. Nespļaudos, tikai izsaku savu viedokli, kur pretī Tu jau gan sāc šo procesu.... Kauns, ka nespēj pieņemt citādu viedokli bez liekas apvainošanas.Nesmuki no Tavas puses:))

pirms 11 gadiem, 2009.08.24 08:03

Mazajam

29.07.2009 Valkas novada dome 2009/I-4 Mākslas plenēra "Valka-Valga , 1 pilsēta , 2 valstis " 3 pasākumu vadītāju pakalpojumu sniegšana NVDFI programmas "Pārrobežu sadarbība " apakšprojekta "Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība" ietvaros Ls 944.40 Ernests Lībietis , Iveta Markova 64707524 ,64707615 04.08.2009. Mākslas plenēra "Valka-Valga , 1 pilsēta , 2 valstis " 3 pasākumu vadītāju pakalpojumu sniegšana NVDFI programmas "Pārrobežu sadarbība " apakšprojekta "Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība" ietvaros 1.Skaidrīte Bondare , 2.Daiga Soloveiko 3.Gunda Sīmane 1.Ls 314.80 2.Ls 314.80 3.Ls 314.8
17.07.2009 Id.Nr.Valkas novada dome 2009/I-3 Papildus darbi pie līguma par būvdarbu izpildi 12.05.2009, līg.Nr.193 - Valkas Ģimnāzijas dabas zinātņu kabinetu remonts. līdz Ls2890,00 Iveta Markova T.64707615 06.08.2009. Papildus darbi pie līguma par būvdarbu izpildi 12.05.2009, līg.Nr.193 - Valkas Ģimnāzijas dabas zinātņu kabinetu remonts. SIA Valkas Būvnieks , reģ.nr.44103038200 , adrese: Viestura iela 3-1 . valka , LV 4701 Ls 2886.76
15.07.2009 Valkas novada dome 2009/I-2 Adminstrēšanas papakalpojumu sniegšana ERAF projekta "Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas matreiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros līdz Ls3772,33 Ilze Rungule, no 20.07.2009. Iveta Markova T.64707614, no 20.07.2009 - 64707615 21.07.2009. Adminstrēšanas papakalpojumu sniegšana ERAF projekta "Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas matreiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros 1.Lilita Kreicberga,2.Ernests Lībietis , 3.Ivo Meļķis ,4. Līga Beitika , 5.Kārlis Raudiņš , 6.Līga Veinberga 1.Ls 992.72 , 2.Ls 868.63 , 3.Ls 210.95, 4.Ls 496.36,5.Ls 992.72, 6.Ls 210.95
Jeb paskaties tabulu linkā http://www.valka.lv/iepirkumi.php, kur ir visa info par projektiem un iepirkumu cenām:)
Nekas nav slēpjams, viss pieejams, tikai paskaties, bet, ja nemāki atrast...Pats vainīgs.

pirms 11 gadiem, 2009.08.24 20:39

Valka