Jaunajām šūpolēm nomaina detaļu

Piektdien, 6. augustā, notiks dvīņu pilsētu Valkas un Valgas kopīgā centra svinīgais atklāšanas pasākums, bet daudzi valcēnieši ir neizpratnē, kāpēc jaunajā centrā ir jau nokaltuši trīs lieli koki, kurus iestādīja, veidojot centru.

“Ziemeļlatvija” pārliecinājās, ka stāstītais atbilst patiesībai. Nokaltušie koki atrodas netālu no dzīvojamās mājas Rīgas ielā 3 – piekalnē. 

Novada pašvaldības izpilddirektors Ainārs Zābers “Ziemeļlatvijai” apstiprina šo faktu un skaidro, ka nokaltušie koki nav pārstādīti, jo pavasarī tie sazaļoja un pie stumbra redzamas spēcīgas atvases. Ja koki nesazaļotu, tad igauņu būvfirmai – AS “TREV-2 Grupp” – garantijas laikā koki būtu jāpārstāda. A. Zābers atklāj, ka radušās ķibeles būvniekiem par saviem līdzekļiem būs jānovērš vēl divus gadus saskaņā ar garantijas līgumu. A. Zābers stāsta, ka zināmas problēmas bija radušās ar šūpolēm, kas uzstādītas uz gājēju tilta un, kurās šūpojoties, vienlaikus cilvēks atrodas Latvijā un Igaunijā. Būvnieki šūpolēm nomainīja gultni. Šopavasar pēc stiprajām lietusgāzēm dažviet bija radušies nopietni zemes izskalojumi. Arī šī ķibele ir novērsta.

Savukārt, kas attiecas uz jautājumu par nokaltušajiem kokiem, A. Zābers pieļauj, ka tas noticis tāpēc, ka ziemā, kaisot ietves un ielas, tiek izmantots sāls maisījums. Līdz ar to tas ir nonācis uz koku saknēm, tās bojājot. Pašvaldības amatpersona norāda, ka tālākā rīcība būs atkarīga no tā, vai koki saņemsies vai tomēr aizies bojā. Par to rūpi turēs novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa. Šī pašvaldības institūcija ikdienā rūpējas par centra sakopšanu.

Valka