Jaunās ūdens attīrīšanas stacijas būvi Valkā celtnieki pabeigs nākamā gada janvārī

Valkas iedzīvotāji jau sen pauduši pretenzijas par slikto ūdens kvalitāti pilsētā, tādēļ dome veic vērienīgus pasākumus dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanā.

Pašlaik turpinās ūdens atdzelzošanas stacijas celtniecība. Darbi notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās" ietvaros.

Domes Ūdenssaimniecības attīstības vadības grupas koordinators Eduards Ivļevs stāsta, ka kopš darbu uzsākšanas 3. jūlijā divu tīrā ūdens rezervuāru celtniecības darbi tuvojas nobeigumam. Ir izveidota betona kārta dzeramā ūdens rezervuāru pamatam, kā arī izveidots rezervuāru stiegrojums un veikta to pamatu betonēšana.

Ir veikta arī rezervuāru sienu veidņošana - stiegrošana, sienu betonēšana, pabeigta arī dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas ēkas pamatu sienu veidņošana.

Projektēšanas un un celtniecības darbus veic līgumsabiedrība "WATER SER-EKO". Līguma kopējās darbu izmaksas ir aprēķinātas par 1 256 513 eiro. No kopējām izmaksām 66 procentus sedz Eiropas Kohēzijas fonds, ar 18,31 procentu līdzfinansējumu piedalās pilsētas pašvaldība, bet pārējo summas daļu sedz no valsts budžeta.

Stacijas nodošana ekspluatācijā paredzēta nākamā gada 10. janvārī.

"Pašlaik objektā darbojas SIA " WATER SER-EKO" apakšuzņēmums SIA "Wolf sistem". Ar šīs firmas darbu esam ļoti apmierināti. Viņi veic tīrā ūdens rezervuāru un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvi. Visi termiņos plānotie darbi ir pabeigti, šobrīd notiek atdzelžošanas stacijas pamatu betonēšana. Var pat teikt, ka ar savu darbu celtnieki apsteiguši grafiku. Arī padarītā kvalitāte ir ļoti laba," stāsta E. Ivļevs.

Pēc stacijas pabeigšanas labākas kvalitātes dzeramo ūdeni saņems visi pilsētas iedzīvotāji, kuru mājvietām ir pieslēgta centralizētā ūdens apgādes sistēma.

E. Ivļevs piekrīt, ka pašlaik ūdens kvalitāte nav laba, tādēļ arī tiek celta ūdens atdzelžošanas stacija. Pēc stacijas uzcelšanas tai līdzās izveidos vēl divas artēziskās akas un vienu esošo artēzisko urbumu rekonstruēs.

Tiks uzbūvēta otrā pacēluma sūkņu stacija, kas nodrošinās konstantu spiedienu pilsētas ūdensvadu tīklā. Pilsētā darbojošās un savu laiku nokalpojušās artēziskās akas tiks tamponētas.

Valka