Kā augstu un brīvi lidojošs putns

Vēl tikai pirmdien un otrdien valsts un pašvaldības iestāžu namā Beverīnas ielā apskatāma Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēju un topošo arhitektu sagatavotā projektu izstāde par iespējamām izmaiņām Valkas un Valgas vizuālajā izskatā.

 

Visvairāk maketu un skiču projektu ir par iespējamā informācijas centra būvniecību pie robežas. "Domāju, ka mums ir atvests viss labākais, ko studenti sastrādājuši," pieļauj Valkas domes projektu vadītāja Lāsma Engere. Visi šie projekti gatavoti ar devīzi "Divas valstis - viena pilsēta", un tā ir izstādi caurvijoša stīga. Spriežot pēc caurspīdīgajā kastītē iemesto atsauksmju kaudzītes, kaut kas sakāms ir bijis dažiem desmitiem izstādes apmeklētāju.

 

Izstādes otru sadaļu veido veido vairākas planšetes ar robežzonas teritoriālo plānojumu un domes projektu speciālistes to uzskata par nozīmīgāko. "Pozitīvi ir tas, ka studenti kopā ar pasniedzējiem ir analizējuši pilsētas telpisko struktūru, tās dabas un cilvēku mijiedarbību. Katram studentam ir veidojusies sava ainavas uztvere, un tā ir attēlota viņu darbos," skaidro domes Attīstības un plānošanas nodaļas galvenā speciāliste Iveta Pormeistere.

 

 

Viņa priecājas, ka savā ziņā tas nav pašu speciālistu rutinēts skatījums, kuri labi pazīst katru ēku un zemes pleķīti. Studentiem ir iebraucēju skatījums, tātad svaigs skats no malas ar neierastām vēsmām. "Mums tās idejas par iespējamām izmaiņām pilsētā ir piezemētākas, taču studenti piedāvā grandiozākas.

 

 

Esam praktiķes un rēķināmies, vai pilsēta to īstenošanu spēs pavilkt. Studentiem šādu praktiskas dabas apsvērumu nav, un, piemēram, raugoties uz maketiem, viņi nav rēķinājušies ar naudas, tehnoloģiju un citu resursu ierobežojumiem," uzskata abas projektu speciālistes un piebilst, ka viņi ir kā abu pilsētu simbols - brīvi un augstu lidojošs putns.

 

Atsevišķs pētījums būtu vajadzīgs, lai noskaidrotu, vai katra projekta īstenošana ir reāla. Janvārī šī izstāde būs apskatāma arī Valgā, un to vērtēs kaimiņvalsts pilsoņi. Labāko darbu autorus paredzēts apbalvot. Valkas domes un Valgas pašvaldības sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti turpināsies.

Valka