Kaimiņi nespēj vienoties un rast skaidrību jautājumā par lietusūdeņu plūšanu 1

Pašlaik mazdārziņu saimniekiem ir pats karstākais darba laiks, bet valcēniete, astoņdesmit gadus vecā pensionāre Ilga Ābola uztraucas, vai kaimiņu rīcība neapdraudēs ražu viņas rūpīgi koptajā zemes pleķītī. Patiesības labad jāteic, ka jau 2017. gadā pensionāre vērsās “Ziemeļlatvijas” redakcijā ar lūgumu palīdzēt viņai atrisināt nesaskaņas ar kaimiņiem –  Rudzīšu ģimeni –, kas dzīvo un saimnieko privātīpašumā Valkā, Tirgus ielā 8.

Toreiz – pirms četriem gadiem – I. Ābolas mazdārziņā noslīka visa raža, jo mazdārziņš atrodas ļoti zemā vietā. Lai pie tā nokļūtu, pensionārei jāiet garām privātmājai Tirgus ielā 8, kas atrodas augstāk par pensionāres nomāto zemes īpašumu. Dabā apskatot reālo situāciju, redzams, ka šī konkrētā privātmāja atrodas it kā kalna galā, bet mazdārziņš ‒ pašā zemākajā punktā. Pirms četriem gadiem, lai pasargātu savas mājas pamatus no lietusūdeņiem, Rudzīši mājas priekšā ieraka cauruli, bet diemžēl viss ūdens plūda uz I. Ābolas mazdārziņu. 

Lai risinātu šo konfliktsituāciju, pašvaldība ielas sākumā esošo laukumu noklāja ar asfalta atgriezumiem, tā kavējot ūdens tecēšanu uz zemākajām vietām, tostarp uz Tirgus ielas 8 privātīpašuma pamatiem un arī I. Ābolas mazdārziņu. Pensionāre atzīst “Ziemeļlatvijai”, ka pēc laukuma nobēršanas visu šo laiku tik tiešām ūdens uz dārziņu nav tecējis, bet viņu bažīgu dara maija sākumā pamanītā jaunā caurule, kas ierakta Tirgus ielas 8 privātmājas priekšā. Apskatot šo vietu, redzams, ka pirms četriem gadiem Rudzīšu ieraktā caurule ir noaugusi ar zāli un to gandrīz nemaz nevar redzēt, bet jaunā caurule ir labi redzama. I. Ābola uzskata, ka šāda rīcība bez saskaņošanas ar pašvaldību ir nelikumīga. Turklāt viņa katru gadu novada domei godprātīgi maksā aptuveni 20 eiro gadā nomas maksu par dārziņu.

Dienā, kad kopā ar pensionāri dodamies uz viņas tik tiešām rūpīgi kopto dārziņu, sastopam arī Tirgus ielas 8. mājas saimnieci Zintu. Viņa atzīst, ka pirms tam tiešām cauruli ierakuši, bet tagad tā ir aizbērta ar zemi. Jauno cauruli ierakuši ar domu to arī nobērt ar zemi, lai aug zāle un pēc tam to varēs nopļaut bez aizķeršanās. Zinta uzsver, ka ne pa iepriekš zemē ielikto un arī jauno cauruli ūdens vairs neplūst. Savukārt I. Ābola jautā: “Ko jūs gribat – atkal ūdeni novadīt uz mūsu dārziņiem? Vai jūs neatceraties, kā bija 2017. gadā? Es no domes nomāju zemi, un šitā truba atrodas uz domes zemes, pa kuru man nāk ūdens virsū. Ja jums nav plāna, es jums parādīšu, kur beidzas jūsu privātā zeme un kur sākas pašvaldības zeme. Robeža jums iet gar mājas sienu. Jūsu vīrs pirms četriem gadiem teica tā – ja Krauklis (novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis – redakcijas piezīme) liks novākt trubu, to izdarīšu. Tā ir rakstīts “Ziemeļlatvijā”.”

Novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Lāsma Engere skaidro, ka katrai dzīvojamajai mājai – vai tā būtu privātā māja, vai daudzdzīvokļu ēka – pienākas zeme ēkas izturēšanai. Ja iedzīvotājiem rodas jautājumi par zemes robežām, ikviens var iegūt informāciju Valsts zemes dienesta mājaslapā www.kadastrs.lv. Ievadot īpašuma adresi vai kadastra apzīmējumu, var aplūkot zemes robežas. Ir pieejami arī fotoattēli. Izpētot informāciju par Tirgus ielas 8 privātīpašumam piederošo zemi, jāteic, ka īpašums nebeidzas līdz ar mājas ārsienu, kā uzskata pensionāre I. Ābola. Iegādājoties īpašumu, cilvēks maksā arī par zemes vienību domājamām daļām proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai. 

“Ikviens īpašnieks atbilstoši normatīvajiem aktiem un nekaitējot pārējo interesēm, tostarp arī kaimiņiem, var apsaimniekot savu īpašumu. Ja uz pensionāres mazdārziņu kopš 2017. gada lietusūdeņi netek, tad satraukumam nav īsti pamata,” uzskata L. Engere.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Interesanti, kā tā tante maksā ap 20 eur, ja likumā ir minimums 28 eur?

Zeme nav viņai, bet pašvaldībai.

Es ietiektu šī starpgabala kaimiņiem uzrakstīt iesniegumu domē par vēlmi izpirkt, ar to brīdi tante nevarēs īres līgumu pagarināt.
Dome veiks īpašuma vertēšanu un katram kaimiņam izsūtīs vēstuli, ja pieteiksies divi, būs izsole, bet var arī vienoties sava starpā, lai katram pa nedaudz, centrā dīķi laistīšanai, un visiem laime, un tantes vairs nebūs.

No malas nevienam tiesību nopirkt nebūs.

pirms 2 mēnešiem, 2021.05.22 14:23

Valka