Kārķos ražos mēbeles un interjera produkciju Vācijas tirgum

Aizvadītajā nedēļā starp Valkas novada domi un mēbeļu produktu ražošanas uzņēmumu SIA “Wega” no Naukšēnu novada noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums uz 30 gadiem par ražošanas ēku un teritoriju “Zaļkalni” Kārķu pagastā.

Sakārtojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā, par 1 402 283 eiro izveidota jauna ražotne “Zaļkalni”, kuras  nomnieks būs mēbeļu ražošanas uzņēmums SIA “Wega”.

Valkas novada dome šo investīciju projektu “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” īstenoja, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Pamatakmeni jaunajai ražotnei svinīgā gaisotnē, piedaloties arī laikrakstam “Ziemeļlatvija” ielika 2019. gada jūnija sākumā. Būvniecības darbus veica SIA “Bazalts”.  

Jaunā ražotne izbūvēta Kārķu ciema bijušās centrālās katlumājas vietā. Būvprojekts paredzēja pārbūvēt esošo ēku par ražošanas funkcijai piemērotu celtni. Ēkas piebūve plānota kā angāra tipa ēka ar nesošo metāla karkasu, ar stabveida pamatiem, cokola sijām un sendvičpaneļu sienām un jumtu. Ēkas kopējā platība plānota 1572 kvadrātmetri, paredzot ražošanas telpas, noliktavas, biroju un tehniskās telpas.

Novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka SIA “Wega” nomas tiesības uz šo pašvaldības investīciju objektu ieguva izsoles rezultātā. Tā notika 26. februārī.

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons atceras, ka šī iecere kopā ar SIA “Wega” valdes locekli Gati Vēveri radās pirms pieciem gadiem. Soli pa solim šis projekts ir īstenojies, un tagad ir jānokārto dažas svarīgas formalitātes, lai novada Būvvalde šo objektu varētu pieņemt. P. Pētersons atzīst, ka šī ražošanas objekta celtniecības darbu pabeigšana ieilga un būvkompānija kavēja nodošanas termiņu gandrīz par gadu. Viņš atceras, ka arī šīs ēkas tehniskā projekta izstrāde kavējās gandrīz gadu. Taču, neskatoties uz šīm nebūšanām, SIA “Wega” šajā uzņēmējiem sarežģītajā laikā turpināja veiksmīgi strādāt un ir gatavi pārcelties uz jauno ražotni. Pagasta vadītājs ir gandarīts, ka līdz ar jauno ražotni jau tagad jūtamas pirmās pozitīvās vēsmas, jo cilvēki interesējas par iespēju Kārķos iegādāties nekustamo īpašumu ar domu, ka jaunajā ražotnē varēs strādāt. Jau tagad šajā uzņēmumā kaimiņu novadā strādā kārķēnieši, un P. Pētersons pieļauj, ka cilvēki ar galdnieka prasmēm varēs atrast darbu. Turklāt uzņēmumā darba samaksa ir adekvāta padarītajam darbam. P. Pētersons interesentiem iesaka apmeklēt SIA “Wega” mājaslapu, kur var aplūkot uzņēmumā tapušo produkciju. Pagasta vadītājs atzīst, ka arī viņam būtu patīkami apmeklēt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, kurā būtu šādas mēbeles.

SIA “Wega” valdes loceklis Gatis Vēveris “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka uzņēmums darbību uzsāka 2005. gadā. Pašlaik uzņēmumā strādā no desmit līdz 12 darbiniekiem, no tiem trīs ir Kārķu pagasta iedzīvotāji. Uzņēmējs plāno, ka pēc pārcelšanās no Naukšēniem uz jauno ražošanas ēku Kārķos jārēķinās vismaz ar gadu, lai uzstādītu jaunas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu. Tas nepieciešams, lai dubultotu ražošanas jaudu. Līdz ar to uzņēmumam būs vajadzīgi jauni darbinieki, kā arī tiks meklētas jaunas tirgus nišas. Pašlaik uzņēmuma produkcija nonāk Vācijas tirgū, ir arī sadarbība ar Latvijas iestādēm un individuālajiem pasūtītājiem, kuri pārsvarā vēlas virtuves iekārtas. SIA “Wega” tapušas mēbeles Naukšēnu bērnudārzam, pašlaik tiek gatavots aprīkojums E. Gulbja laboratorijai Rūjienā. G. Vēveris skaidro, ka darbinieki būs nepieciešami ar galdniecības zināšanām un prasmēm.  

Uzņēmējs atzīst, ka līdz šim Kārķu pagastā nav bijis neviena šāda ražošanas uzņēmuma, pārsvarā ir tikai zemnieku saimniecības un mājražotāji.

Valka