Kārķu pagastā veikta Ķires upes tīrīšana

Atskatoties vēsturē Ķires upes tīrīšana jau veikta muižas laikos, toreiz darbu iniciators bijis Naukšēnu “Ķīku” saimnieks Šķiņķis un to atbalstījuši vietējie zemnieki, tikai Jankārķu barons Kridners nelabprāt piedalījies un ļāvis upi iztīrīt līdz dzirnavām.

Vasarā strādājuši ap 70 cilvēkiem rokot upi stāvēdami uz plostiem. Veicot tīrīšanas darbus pie Dambuļiem tikusi atrasta ozola kaujas vāle, kas liecina, ka apkaime bijusi jau sen apdzīvota. Upe atkal tikusi tīrīta 30.gados un vēlāk arī 50.gados veicot tīrīšanas darbus augšup dzirnavām, jo plašās palienu pļavas bija staignas un ganībām nederīgas.

Valsts nozīmes ūdensnoteka Ķire atkal ir ieguvusi jaunu gultnes tecējumu. Turpinās darbs pie meliorācijas kolektoru sakārtošanas, informē Kārķu pagasta “Facebook” lapa.

Darbu pasūtītājs ir VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, darbu mērķis ir, saglabājot funkcionējošas meliorācijas sistēmas, veidot augu veģetācijai normālu mitruma režīmu augsnē. Darbus veic SIA ''Valkas meliorācija''.

Valka