Kristiešu tikšanās ir gaidītas

Lindholmas draudzes cilvēki ir daudz palīdzējuši kristīgajam bērnudārzam "Gaismiņa"

Šodien pēc vairāku dienu viesošanās Valkā un Vidzemē mājup devās grupa dāņu no Lindholmas luterāņu draudzes. Viņi Valkā ierodas ik pēc diviem gadiem gluži tāpat kā valcēnieši brauc uz Dāniju.

 

Grupas vadītājs Eriks Rasmusens jautāts, vai viņš jūt kaut kādas izmaiņas Valkā kopš pagājušās viesošanās reizes pirms diviem gadiem, atbildēja, ka ievērojis - pilsētā ēkas kļūst aizvien sakoptākas, tā attīstās. Savukārt Lusija Lildala, kura Baltijas valstis redz pirmo reizi, piebilda, ka viņai te patīkot cilvēku laipnība un sirsnīgums.

 

Draudzes priekšniece Anne Marie Dalboge ievērojusi, ka pilsētā palielinās kontrasti starp koptajām un mazāk sakoptajām mājām. Viņa pieļauj, ka arī cilvēku attiecības te ir noslāņojušās, vismaz šādas pazīmes redzētas. Dāņiem patīk kopā būt un ir pieņemts savas problēmas izrunāt kopā sanākšanas reizēs. "Cilvēkiem savas vainas ir jāizrunā un tad viņiem vieglāk palīdzēt, nevis tās paturēt sevī un tēlot, ka viss ir kārtībā," pārliecināts E. Rasmusens.

 

Lindholmas baznīcā esot līdzīgas dažas problēmas kā tas ir Valkā - svētdienās dievkalpojumu apmeklē salīdzinoši maz cilvēku. Dažbrīd esot tikai 10 - 15 interesentu. Pilsētai ar 9000 iedzīvotājiem tas nav daudz.

 

 

Atšķirība no Valkas ir tāda, ka dāņi daudz aktivitāšu rīko darba dienās un tie ir tematiski pasākumi, piemēram, jaunajām ģimenēm. Šie pasākumi ir labi apmeklēti. A. Dalboge smej, ka īpaši daudz apmeklētāju, pat simtos, ir pasākumos, kur paredzēta ēšana. Vecajiem ļaudīm īpašs pasākums notiek reizi mēnesī. Ja Valkas luterāņu dievnams atzīmēja savas pastāvēšanas 531. gadadienu, tad Lindholmas baznīcai ir tikai 75 gadi.

 

Pie spilgtākajiem iespaidiem Valkā viesi minēja Tautas lietišķās mākslas studijas "Saulīte" apmeklējumu. Viņiem ļoti garšoja bistro "Jumis" gatavotais ēdiens. Dāņi apskatīja draudzes locekļu dzīvokļus un mazdārziņus. Viņi vēlējas redzēt valcēniešu patieso dzīvi, nevis "muzejus" un brīnījās kā pensionāri spēj izdzīvot ar tik maz līdzekļiem.

Valka