Latvijas – Igaunijas institūtam piešķir minimālu finansējumu darba attiecību izbeigšanai

Lai gan šīgada pirmajā Valkas novada domes sēdē pašvaldības deputāti atbalstīja pašvaldības vadītāja Venta Armanda Kraukļa ierosinājumu šogad vairs nepiešķirt finansējumu biedrībai “Latvijas – Igaunijas institūts”, tomēr februāra beigās notikušajā novada domes sēdē nolemts šai biedrībai piešķirt minimālus līdzekļus.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka novada dome nolēma neatbalstīt Latvijas – Igaunijas institūtu, bet priekšsēdētāja sekretariātā uz pusslodzi izveidot jaunu štata vietu – Valkas – Valgas sadarbības koordinators. Iecerēts, ka šis  darbinieks uz pusslodzi strādās arī Valgas pagasta pašvaldībā. Pagaidām gan šīs ieceres īstenošana ir apstājusies. Novada domes Personāla nodaļas vadītāja Līga Metuzāle informē, ka amata apraksts ir izveidots, bet konkurss vēl nav izsludināts. Jāpiebilst, ka līdz šim novada dome katru gadu Latvijas – Igaunijas institūtam piešķīra 12 tūkstošus eiro, tikpat – arī Valgas pagasta pārvalde.   

Publiski pieejamā novada domes 25. februāra sēdes lēmumā norādīts, ka pašvaldība 15. februārī no biedrības saņēmusi vēstuli ar lūgumu piešķirt finansējumu. Vēstulē norādīts, ka Valkas novada dome un Valgas pagasta pašvaldība 2021. gada budžetā nepiešķīra līdzekļus biedrības “Latvijas – Igaunijas institūts” darbībai, bet biedrība ar minimāliem resursiem turpina darboties. Lai nodrošinātu biedrības pastāvēšanu, konta uzturēšanu, arhīva sakārtošanu un igauņu valodas kursu organizēšanu (kad tas būs atļauts), biedrība lūdz piešķirt finanšu līdzekļus 850 eiro apmērā no pašvaldības budžeta. Līdzvērtīgu summu ir apsolījusi piešķirt arī Valgas pagasta pašvaldība.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš informē, ka biedrībai finansējums piešķirts, lai pašvaldība likumā noteiktajā kārtībā izbeigtu darba attiecības ar biedrības vadītāju Mārīti Uibo un administratori Lilitu Šicāni. Kas attiecas uz valodu kursu rīkošanu gadījumā, kad Latvijā vairs nebūs ārkārtējās situācijas un būs atļautas mācības klātienē, šis darbs tiks veikts, algojot kursu vadītāju, bet pašā Latvijas – Igaunijas institūtā algoti darbinieki nestrādās.

Valka