Latvijas Sarkanā Krusta komiteja realizē dažādus projektus

Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejai paredzēta darbīga gada pirmā puse. Par turpmākajām aktivitātēm informē LSK sabiedrisko attiecību praktikante Everita Kagaine.

22.februārī no pulksten 10.00 līdz 12.00 Valkas kultūras namā tiks organizēta pirmā Donoru diena šajā gadā. Donoriem tiek atgādināts, lai noteikti neaizmirst mājās pasi. Samaksa par pusdienām būs 3 lati + brokastis. Visi ir mīļi aicināti.

E. Kagaine arī atzīmē, ka sākot no šī gada 19. janvāra līdz pat 19. februārim LSK Valkas komitejas radošajā darbnīcā, LSK Valkas komitejas zālē Semināra ielā 23, aplūkojama izstāde „Savas rotas darinu pats".

Savukārt, Bērnu attīstības centrā Valkā ir iespējas apmeklēt visdažādākos pulciņus un iesaistīties visdažādākajās aktivitātēs. „Mazie sportisti var iesaistīties florbola pulciņā. Tiem, kam sirdī tuva mūzika, var apmeklēt ģitāristu pulciņu un apgūt ģitārspēli. Tiem, kas ir radoši un pašiem patīk veidot un darināt visādas lietiņas, var iesaistīties radošajā darbnīcā vai kokapstrādes darbnīcā, kā arī bērnu attīstības centrā ir pieejama ģimenes studija un ģimenes atbalsta centrs," norāda E. Kagaine.

Vēl Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja no 1. janvāra realizē projektu „Bērnu attīstības centra izveide Valkas pilsētā".

E. Kagaine informē, ka apakšprojektu finansē Šveices Konfederācijas un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai".

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Valkas pilsētā, mazinot sociālās atšķirības un uzlabot dzīves kvalitāti bērniem, kas ir pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, nodrošinot lietderīgu laika pavadīšanu mērķa grupā, stiprinot tās motivāciju un pieejamās iespējas, kā arī nodrošinot nepieciešamo mērķa grupas ārējo atbalstu dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Mērķa grupu veido 180 bērni, kas dzīvo ārpus Rīgas un ir pakļauti sociālai atstumtībai. Lielākā daļa šo bērnu ir no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni, bez vecāku aprūpes, kā arī nepilngadīgie likumpārkāpēji, klaiņojošie un atkarīgie bērni, kā arī bērni, kas cietuši no vardarbības.

„Projekta galvenās aktivitātes veido gan ikdienas radošās un izglītojošās nodarbības bērniem, gan līderības studija, tāpat tiek īstenots arī vienreizējs, bet ļoti būtisks sociāls pasākums - vasaras skola," atzīmē E. Kagaine.

Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja no 2009. gada 13.janvāra realizēja projektu „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu ar īpašām vajadzībām reintegrācijai izglītības sistēmā un sabiedrībā", kas tika veidots ar Islandes, Lihteinšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda.

Valka