Mazpulcēni izzina Baltijas jūru

Valkas novada bērnu un jauniešu centrā "Mice" notika Valkas un Smiltenes novada vides izziņas spēļu konkurss "Iepazīsti vidi". Tajā piedalījās Palsmanes, Ērģemes pamatskolas un 11. Valkas mazpulka komanda.

Pirmie ar savu spēli "Jautrais ceļojums Baltijas jūrā" uzsāka palsmanieši. Otra viņu sagatavotā spēle ir "Ceļojums pa Baltijas jūru". Savukārt Ērģemes skolēni demonstrēja izziņu puzli "Baltijas jūra" un spēli "Saulriets Baltijas jūrā", kura arī kļuva par konkursa uzvarētāju un ir nosūtāma konkursa otrajai kārtai Rīgā. Pārējās spēles guva atzinību.

Par jūru visu neuzzinātValkas mazpulks, kuru vada Silvija Dorša, bija sagatavojis galda spēli "Ejam mēs gar jūras malu". Tās uzdevums ir iepazīties ar jūras malā esošiem augiem, zivīm un putniem. Ir arī jautājumi par vidi, par to, kā pareizi uzvesties jūras krastā. Vēl ir jāzina latviešu tautasdziesmas un mīklas par jūru.

Otra spēle ir kā tests vai viktorīna "Pabeidz teikumu". Tā ir veltīta Rīgas jūras līcim un Vidzemes jūrmalai. Piemēram, lasot aprakstu, jāparāda attiecīgā putna fotogrāfija. "Ja bērns to nevar, tad viņš tāpat to uzzinās. Neesam jūrmalnieki un visu par jūru tāpat neuzzināsim. Piemēram, ķīri vien ir vairāku sugu," skaidro mazpulka vadītāja. Spēles gatavoja viss mazpulks, taču saietā to demonstrēja Monta Stoša un Lelde Lāce.

Vizuāli pievilcīgi un atraktīviKonkursu vērtēja zemnieku saimniecības "Vekši" īpašniece Sanita Āboliņa un Valkas novada izglītības pārvaldes speciāliste Ramona Lapiņa. "Konkurss bija ļoti interesants, katrs darbs ar savu rozīnīti, taču saulriets izcēlās ar idejas oriģinalitāti un vienkāršību. Šķiet, arī bērniem šī spēle patika vislabāk. Savā paraugsaimniecībā veidojam savas vides spēles, un tāpēc ikviena jauna ideja mūs var rosināt jauniem darbiem," uzskata S. Āboliņa. Arī R. Lapiņa uzskata, ka bērni bija labi pastrādājuši, jo vairākas bija uzziņām bagātas.

Ērģemieši par savu panākumu ir ļoti priecīgi. "Šajā konkursā piedalāmies jau trešo gadu un parasti ar labiem rezultātiem. Šo spēli meitenēm palīdzēja izgatavot arī tie skolas zēni, kuri nav mazpulcēni," stāsta Ērģemes pamatskolas mazpulka vadītāja Inta Skrastiņa. Saulrietu demonstrēja Līva Kreile un Santa Ādamsone.

Pasākumu sagatavoja un vadīja "Mices" metodiķe Inese Lečmane. Arī viņa uzskata, ka "Saulriets Baltijas jūrā" vislabāk atbilst konkursa vērtēšanas kritērijiem, ir vizuāli pievilcīga un atraktīva spēle. Atliek vien gaidīt žūrijas vērtējumu Rīgā.

FOTO ŠEIT! 

Valka