“Mēs Valkai – Valka mums” - vēl var iesniegt pieteikumus

Vēl līdz 27. februāra pulksten 17.00 var paspēt iesniegt pieteikumus projektu konkursam "Mēs Valkai - Valka mums".

 

Konkursa ietvaros Valkas nevalstiskajām organizācijām sadarbībā ar pilsētas pašvaldību vai vietējiem uzņēmumiem ir iespēja iesniegt savas idejas apkārtējās dzīves sakārtošanai un vietējo iedzīvotāju praktiska labuma gūšanai.

 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda mājas lapā www.iniciativa.lv, sadaļā "Mēs Valkai - Valka mums" vai sazinoties ar projekta koordinatori pilsētas domes deputāti Ingu Bošu.

Valka