“Nāburgi” svinēs 20 gadu jubileju

Folkloras kopa iecerējusi ierakstīt otro kompaktdisku

Valkas pilsētas kultūras nama dziesmu draugu kopa "Nāburgi" 8. novembrī svinēs savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju. Līdz svinībām kolektīvs iecerējis pagūt ierakstīt otro kompaktdisku ar latviešu tautasdziesmām un ziņģēm.

 

"Nāburgi" savu darbību uzsāka 1989. gada februārī. Kolektīvu no pašiem pirmsākumiem vada Valkas kultūras nama ilggadējā darbiniece, vairāku kolektīvu vadītāja Mārīte Meļķe. Sarunā ar "Ziemeļlatviju" vadītāja atzīst, ka kolektīvā jau sākusi darboties jaunā paaudze - ilggadējo dziedātāju atvases - Kristaps un Beatrise.

 

 

Pirms nozīmīgās jubilejas "Nāburgi" ar nepacietību gaida sezonas sākumu septembrī, lai visi kopā atkal varētu "uzraut" kādu jautru dziesmu. M. Meļķe atklāj, ka "Nāburgi" ir ne vien radoši, bet arī optimistiski cilvēki.

 

"Reizēm mums iekšā skrāpējas pieci kaķi, bet vienalga dziedam ar smaidu," secina vadītāja.

 

Pirms 20. sezonas uzsākšanas M. Meļķi nodarbina jautājums par jauna akordeona nepieciešamību, jo kolektīvs jau paspējis nospēlēt divus instrumentus. Arī ilggadējā muzikante un dziedātāja Inese Maltavniece vairs tik bieži nebūs redzama "Nāburgos", jo dzīves vietas un darba maiņas dēļ būs diezgan sarežģīti ierasties uz mēģinājumiem un koncertiem.

 

 

Tomēr "Nāburgi" daudz nebēdā, jo zina, ka īsts nāburdzietis nemaz vairs nevar dzīvot bez kolektīva, tāpēc arī Inese būs vienmēr gaidīta. Tāpat M. Meļķe priecājas par gados jaunajiem dalībniekiem, kurus nebiedē bieži vien vienaudžu nievājošā attieksme pret šāda veida muzicēšanu.

 

"Kam tas ir asinīs, to tik viegli nevar dabūt laukā," secina kolektīva vadītāja.

 

"Nāburgos"dzied un muzicē dažādu paaudžu valcēnieši un arī apkārtējo pilsētu un pagastu iedzīvotāji. Grupas dalībnieku sastāvs un vecums ir mainīgs. Pamatā kolektīvā darbojas no 10 līdz 15 dalībnieki. Visi viņi ir sabiedriski aktīvi, muzikāli un enerģiski cilvēki un labi speciālisti.

 

 

No ansambļa pirmsākumiem dzied Ilona Zandersone, bet akordeonu spēlē I. Maltavniece. No 1990. gada "Nāburgos" dzied Una Ķieģelmane un Mārīte Magone, bet no 1992. gada - Raimonds Reinholds.

 

Kolektīvs visvairāk ir Valkas, Ēveles, Ērģemes, Smiltenes un Trikātas novada latviešu tautas melodijas un ziņģes. Repertuārā nozīmīgi vietu ieņem arī jautrās apdziedāšanās dziesmas. Jau zināms, ka nākamā gada jūlijā "Nāburgi" piedalīsies 7. Starptautiskajā folkloras festivālā.

Valka