Ne visi var paciest sirmgalvju kaprīzes un slimības 2

Pastāv uzskats, ka Latvijā nākotnes profesija būs sociālais aprūpētājs, jo mūsdienās ne visiem ir pa kabatai vecumdienas pavadīt sociālās aprūpes namos, bet sabiedrība nepielūdzami noveco.

Pirmo reizi Valkā notiek kursi sociālajiem aprūpētājiem. Tos SIA "Buts" telpās jau divas nedēļas apmeklē sešas bezdarbnieces.

SIA "Buts" Valkas nodaļas vadītājs Andris Metuzāls atzīst, ka šī profesija nav viegla un tai nepieciešamas noteiktas rakstura īpašības - iecietība, līdzjūtība, pacietība un uzņēmība. Viņš atzīst, ka ne visi cilvēki spēj paciest lietas, kas ne vienmēr labi smaržo un izskatās, piemēram, izgulējumi.

Šonedēļ kursantes apgūst medicīniskās zināšanas, kas nepieciešamas, lai varētu aprūpēt gulošus aprūpējamos. Teorētisko zināšanu apguve ilgs sešas nedēļas, un tikpat ilga būs arī prakse. Lai gan atalgojums ir visai niecīgs, ņemot vērā cilvēka ieguldījumu, A. Metuzāls uzskata, ka kursantēm

nevajadzētu būt problēmām ar darba atrašanu, jo prakses vietas sameklētas ātri un bez problēmām. Sociālo aprūpētāju kursu programma jau bijusi izstrādāta sen, bet bijušā Valkas rajona teritorijā nav bijis pieprasījuma pēc šīs profesijas. Pašlaik tas ir parādījies, tāpēc arī, vērīgi testējot bezdarbnieces, atlasītas vispiemērotākās un uzcītīgākās pretendentes.

Valcēniete Dina Sermule atklāj, ka viņai prieku sagādā palīdzēt cilvēkiem. Pirms tam Dina ir jau ieguvusi pieredzi, kādu laiku strādājot pilsētas nakts patversmē un Sociālajā aprūpes namā.

"Zinu, uz ko eju, un man ir pārliecība, ka turpmāk savu dzīvi saistīšu ar sociālo jomu," tā Dina. Viņa cer, ka zināšanu un prasmju apgūšana neapstāsies tikai ar šiem kursiem un izdosies mācīties arī turpmāk. Dinu visvairāk interesējot nodarbības, kurās apgūst cilvēka psiholoģiju un saskarsmes mācību.

Kursus apmeklē arī 54 gadus vecā Valkas pagasta iedzīvotāja Lūcija Kaļenska. Sieviete algotu darbu nav strādājusi trīs gadus, bet bijusi pašnodarbinātā un darbojusies savā piemājas saimniecībā. Lūcija atklāj, ka viņai jau ir pieredze sociālās aprūpes jomā, bet, lai dabūtu darbu, nepieciešams sertifikāts.

Viņa cer, ka jaunajā Valkas novadā būs nepieciešami sociālie aprūpētāji, jo laukos uz dzīvi paliek arvien vairāk veci un vientuļi cilvēki.

Bijušās Valkas domes Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska atzīst, ka sociālā aprūpētāja profesija ir pieprasīta, bet vai šīs konkrētās sievietes iegūs darbu novadā, rādīs laiks, jo pagaidām vēl nav apstiprināta jaunā novada struktūra.

Komentāri 2

ups...

interesanti gan - man gan liekas, ka šīs sievietes apgūst vienkārša aprūpētāja amatu, jo soiālajam aprūpētājam vajadzīga augstākā vai vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība...

pirms 11 gadiem, 2009.08.01 16:59

to ups-am

Protams, lai sauktos sociālais aprūpētājs, nepieciešama attiecīga izglītība, bet šajā programmā cilvēkiem dota iespēja iegūt pamatzināšanas šajā profesijā un tādējādi iespējas veikt elementāro aprūpētāja funkciju, sakopt mājokli, atnest produktus, pagatavot maltīti, ienest malku un ūdeni, palīdzēt citos saimnieciskos darbos.Štata aprūpētāja pienākumi ir citi.Tā kā soc.dienests maksā soc.aprūpētājam noteiktu naudas summu par aprūpējamo, tad šī ir tā reize, kad, apvienojot vairākus aprūpējamos, iespējams sataupīt un palīdzēt vairāk cilvēkiem, jo aprūpētājs saņem par to algu.

pirms 11 gadiem, 2009.08.03 08:45

Valka