Nenodos privatizācijai zemesgabalu Valkas novadā 1

Šodien Ministru kabineta komiteja atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu atteikt nodot privatizācijai zemesgabalu Valkas novadā ar kopplatību 18,4 hektāri.

 

Privatizācijas aģentūra 2006.gada 18.augustā saņēma privatizācijas ierosinājumu no fiziskas personas Agņa Miķelsona par neapbūvētā zemesgabala sastāvā esošo neapbūvēto zemes vienību.

 

Saskaņā ar Valkas pagasta padomes 2006.gada 15.decembra vēstuli zemes vienībai noteikts lietošanas mērķis - maģistrālo elektropārvades būvju apbūve.

 

AS "Latvenergo" ar 2007.gada 15.oktobra vēstuli piekrīt neapbūvētās zemes vienības nodošanai privatizācijai pie nosacījuma, ka zemes vienība privatizējama bez apbūves tiesībām un uz zemes vienības ir ierobežota saimnieciskā darbība, kā arī tiek saglabāti visi ierobežojumi, servitūti un likumā noteiktās aizsargjoslas.

 

Atbilstoši Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes protokola izrakstam, Valkas novada dome ir pieņēmusi lēmumu, ka minētais zemesgabals nav uzskatāms par starpgabalu atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam.

 

Neapbūvētais zemesgabals ir izmantojams zemes reformas pabeigšanai.

Komentāri 1

Nu, ja zemes reformas pabeigšanai - tad Holandietim nespīd:))) Protams, ja iepriekšējais komentētājs saprot, ko nozīmē "zemes reformas pabeigšanai" :)))

pirms 11 gadiem, 2009.11.10 11:43

Valka