Noslēdzas projekts “Kultūru dialogi Vidzemē”

Otrdien Valkā notika nodibinājuma "Vidzemes attīstības aģentūra" īstenotā projekta "Kultūru dialogi Vidzemē" noslēguma konference, kurā apkopoja un analizēja projekta rezultātus un noteica turpmākās sadarbības iespējas.

Konferencē projekta vadītāja Elīna Muižniece un dalībnieki no Koņu, Liepnas, Liepas, Jaungulbenes, Pededzes, Zilākalna, Lazdonas pagasta, Burtnieku novada un Valkas prezentēja projektā sasniegto un īstenoto, sniedza koncertu, kā arī demonstrēja filmu, kas tapa projekta laikā. Projektā iesaistītie pašdarbības kolektīvi no vietējām pašvaldībām saņēma jaunus tērpus, mūzikas instrumentus un citu nepieciešamo inventāru.

Valka