Notiek Valkas domes sēde

Šodien notika kārtējā Valkas pilsētas domes sēde. "Deputāti lēma par vairākiem svarīgiem jautājumiem," informē Valkas domes preses sekretāre Inguna Medne.

Deputāti uzklausīja iekšējā audita ziņojumus par pārbaudes rezultātiem Sociālajā dienestā, par personāllietu kārtošanu domes pakļautībā esošajās iestādēs un par sarunu limitu ievērošanu. Deputāti arī sprieda par mobilā un analogā tālruņa lietošanas limita palielināšanu un par finansējuma piešķiršanu Poruka ielas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai, par mirušo īrnieku īres maksas un komunālo pakalpojumu maksas parādu pārnešanu zembilances kontā, par domes priekšsēdētājas Undas Ozoliņas komandējumu un par neizmantotā atvaļinājuma piešķiršanu, par darba algas palielināšanu domes administratorei - preses sekretārei un papildu piemaksas noteikšanu personāla lietvedei.Sēdē izskatīja SIA "Vidzemes slimnīca", biedrības "Radošo ideju stacija", SIA "Ladgro" iesniegumus.Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona n atzīstama par maznodrošinātu Valkas pilsētā".

Valka