Notiks Valkas domes sēde

Rīt Valkas pilsētas domē notiks šā gada priekšpēdējā domes sēde. Savukārt pēdējā plānota piektdien, 28. decembrī. Valkas pilsētas domes preses sekretāre Inguna Medne informē, ka gada pēdējā darba dienā deputāti skatīs nākamā gada domes budžetu.

Savukārt rīt domes sēdes darba kārtībā iekļauti 39 jautājumi. Deputāti izskatīs Sociālā dienesta, Pakalpojumu nodaļas un Administratīvās komisijas iesniegumus, lems par Valkas ģimnāzijas darba vietu sarakstu nākamajam gadam, pārrunās par iekšējā audita atkārtotu pārbaudi ģimnāzijā, pamatskolā un Valkas pilsētas stadionā. Deputāti lems arī par grozījumiem un papildinājumiem līgumos par siltumenerģijas ražošanu, pārdošanu un piegādi Valkas pilsētai, kā arī apstiprinās Valkas pilsētas, Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagasta apvienošanās projektu.

Valka