Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Notiks Valkas novada domes sēde

Trešdien, 24.martā plkst.10.00 notiks Valkas novada domes sēde. Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir:

 • Valkas novada karoga iesniegto skiču izskatīšana.
 • Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002 „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā” īstenošanai.
 • Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektā „Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” telpu renovācija”.
 • Par  Lielā Labdarības  Robežtirgus  tirdzniecības  vietu  izcenojumu  apstiprināšanu.
 • Par precizēta darba uzdevuma apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 4.§).
 • Nolikuma „Administratīvās komisijas nolikums” apstiprināšana.
 • Nolikuma „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšana.
 • Saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” apstiprināšana.
 • Par sadraudzības pilsētu tikšanos 2010.gadā Vīzenburgā – Gunzenhausenā.
 • Par Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu klasificēšanu.
 • Instrukcijas „Dokumentu aprite Valkas novada pašvaldībā” apstiprināšana.
 • Par Valkas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas locekļu ievēlēšanu
 • Par atļauju dārzkopības preču un stādu mazumtirdzniecības veikala atvēršanai, Valkā, Zvaigžņu ielā 3.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Velgai Plociņai.
 • Par izbraukuma tirdzniecību.
 • Par nekustamā īpašuma „Meža skola” Vijciema pagasts, Valkas novads izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Par licences un licences kartiņas izsniegšanu Vladimiram Afanasjevam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru.
 • Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pilsētā, Mazā Avotkalna iela 72.
 • Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Badenes”.
 • Par  nosaukumu piešķiršanu zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā.
 • Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 • Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0278 nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas samazināšanu SIA „K”.
 • Par atļauju SIA „K” iznomāt apakšnomā neapdzīvojamās telpas Rīgas ielā 24, Valkā.
 • Par cenu apstiprināšanu Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas sniegtiem transporta pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem.
 • Par  Valkas novadpētniecības muzeja darba politikas apstiprināšanu.
 • Par Valkas novadpētniecības muzeja „Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2010.– 2014.gadam” apstiprināšanu.
 • Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju.
 • Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas novadā.
 • Par atbalstu ģimnāzijas skolēnu dalībai Ģitāristu sesijā 2010.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par Viestura Lārmaņa atsavināšanas ierosinājuma par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasts „Gauja” izskatīšanu.
 • Par Valkas pagasta pārvaldes atsavināšanas ierosinājumu par nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagasts „Saule 4 – 700” izskatīšanu.
 • Par Valkas pagasta pārvaldes atsavināšanas ierosinājumu par nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagasts „Saule 4 – 2” izskatīšanu.

 JĀIEROSINA:

 • Par metu konkursa žūrijas komisijas locekļu un sekretāra apstiprināšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 • Par atkārtotu pašvaldības īpašuma Valkā, Kūru iela 13 atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu un izsoles organizēšanu.
 • Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pilsētā Strautu iela 9.
 • Par zemes gabalu ieskaitīšanu līdzvērtīgās zemes fondā.
 • Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Silmači”.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Straumes” sadalīšanai, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā.
 • Par grozījumiem Nolikumā par Grāmatvedības kārtošanu Valkas novada domē 2009.gadā.

Valka