Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 28.janvārī plkst.10.00 notiks Valkas novada domes sēde. Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir:

* Saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžets" apstiprināšana.

* Saistošo noteikumu Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2010.gada speciālais budžets" apstiprināšana.

* Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta.

* Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu štatu sarakstu apstiprināšanu.

* Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.

* Nolikuma „Par iekšējā audita darba organizāciju Valkas novada domē un tās pakļautībā esošās iestādēs un struktūrvienībās" un darba plānojuma 2010.gada 1.pusgadam apstiprināšanu.

* Par Nolikuma „Valkas novada domes arhīva nolikums" un Nolikuma „Valkas novada domes arhīva ekspertu komisijas nolikums" apstiprināšanu.

* Par Ērģemes bērnu nama - patversmes pabalstu bērna uzturam.

* Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu.

* Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu - Valkas novads, Valkas pilsēta, Burtnieku iela 12.

* Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu - Valkas novads, Vijciema pagasts, „Birztalas".

* Par Valkas novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

* Par Valkas pilsētas Kultūras nama nomas maksas apstiprināšanu.

* Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas apstiprināšanu.

* Par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas mācību maksas apstiprināšanu.

* Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valkas pamatskolā.

* Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valkas ģimnāzijā.

* Par Saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums"" apstiprināšanu.

* Velgas Plociņas iesnieguma izskatīšana.

* Par Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas automašīnas Mersedes Benz Valsts reģistrācijas Nr.FR 764 dīzeļdegvielas patēriņa normu apstiprināšanu.

* Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Valmieras zonālajam valsts arhīvam.

* Inetas Sjademe iesnieguma izskatīšana.

* Par vienotas adreses piešķiršanu.

* Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un cita nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Valkā, Celtnieks 8.

* Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un cita nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Valkā, Celtnieks 23.

* Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un cita nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Valkā, Celtnieks 12.

* Par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai.

* Par platības precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9401 002 0210 Valkas novada Valkas pilsētā.

* Par platības precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībām ar kadastru apzīmējumiem 9488 007 0036, 9488 008 0029 un 9488 009 0110 Valkas novada Valkas pagastā.

* Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Valkas novada darba grupas apstiprināšanu.

* Par interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2010.gadā Valkas novadā.

 

* Par stipendiju piešķiršanas kārtību Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem.

 

* Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 5 - 6 gadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam.

 

* Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam.

 

* Par vispārējās izglītības iestāžu direktoru algas likmes apstiprināšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam.

 

* Par saistošo noteikumu „Nosacījumi materiālā stāvokļa novērtēšanai, izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" apstiprināšanu.

* Par Valkas novada domes nekustamā īpašuma Valkā, Kūru iela 13 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu.

* Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

* Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S.Gulbīnai un S.Baltutei.

* Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S.Jegerai.

 

JĀIEROSINA:

* Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Leldes Dienavas privātpraksei.

* Par pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu - Valkas novads, Ērģemes pagasts, „Kļavas".

* Par adreses noteikšanu ēku - Valkā, Garāžu iela 63 reģistrācijai zemesgrāmatā.

* Par adreses noteikšanu ēku - Valkā, Garāžu iela 64 reģistrācijai zemesgrāmatā

* Par zemes gabala Valkas novada Valkas pilsētā Rūjienas iela 31, kadastra numurs 9401 008 0377 pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

* Par platības precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībām ar „Autoceļš A3" ar kadastru apzīmējumiem 9488 009 0127, 9488 012 0015 Valkas novada Valkas pagastā.

* Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība" un „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība" ieviešanai.

* Par dalību starptautiskajā projektā „Robeža bez robežām".

Valka