Notiks Valkas novada domes sēde 5

Ceturtdien, 29.decembrī plkst.10.00 notiks pēdējā šī gada Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi ir:

 • Iesniegums par Ērģemes pilsdrupu kompleksa nodošanu ilgtermiņa apsaimniekošanā.
 • Par izstrādātā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā" tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
 • Par finansējuma nodrošināšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā" īstenošanai.
 • Par galvojumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā" īstenošanai.
 • Par dabā neesošu un nolietojošos ēku norakstīšanu Ērģemes pagastā.
 • Par piedalīšanos projektā „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā" un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
 • Par piedalīšanos projektā „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Valkas novada iedzīvotājiem" un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
 • Par atbalstu biedrības „Vijmalieši" izstrādātam projekta iesniegumam.
 • Par apkures avansu.
 • Danas M. iesnieguma izskatīšana par galvojumu studiju un studējošā kredītam AS „SEB Banka".
 • Par grozījumu Noteikumos „Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā".
 • Par bezmantinieka mantas Valkā, Raiņa iela 2A pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 • Par nekustamo īpašumu - privatizēto dzīvokļu noņemšanu no Valkas novada domes bilances.
 • Kontu plāna un grāmatvedības politikas aktualizācija.
 • Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks" pamatkapitāla palielināšanu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu" pielikumā Nr.9 (protokols Nr.2, 13.§.).
 • Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālajam arhīvam.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Modrim E.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Leldes D. privātpraksei.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas maksu SIA „SAN".
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas maksu SIA „Ingra".
 • Olitas S. un Jurģa T. iesnieguma izskatīšana par mazdārziņa Nr.69 nomu.
 • Par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „Sterēļi 1".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 198".
 • Par nomas līguma slēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 149".
 • Par mazdārziņa Valkā, Pētera Radziņa ielā 4 nomu.
 • Par zemes nomas līgumu uz zemes gabala daļu Valkā, Rīgas iela 5B. 
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 190".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 70".
 • Aināra Sildara iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu.
 • Par zemes gabala nomu Valkas novada Kārķu pagastā „Muižnieki".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 73".
 • Par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Gauja".
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Garāžu ielā 46.
 • Par Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu.
 • Par zemes gabala Valkas novada Ērģemes pagasts „Gobas" atsavināšanu.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērģemes pagastā.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Kārķu pagastā.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vijciema pagastā.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā.

 JĀIEROSINA:

 • Par Zvārtavas pagastā dabā neesošas ēkas norakstīšanu.
 • Par deputātes Mārītes Magones iesniegumu.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas pagastā „Daudzakmeņi".
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas pagastā „Ceriņi 1".
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ērģemes pagastā „Kalntilgaļi".
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkā, Savienības iela 8.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkā, Rīgas iela 21, Sēru iela 1.
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lielā Jaunā ielā.
 • Par adrešu noteikšanu Kārķu pagastā „Ārnieki" un Ērģemes pagastā „Čiekuriņi".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 142".
 • Skaidrītes Leimanes iesnieguma izskatīšana par zemes gabala „Baltās mājas 3" Vijciema pagastā, Valkas novadā daļas nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa.
 • Par mazdārziņa Nr.31 Kārķu pagastā nomu.
 • Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz zemes gabalu Kārķu pagastā „Jaunirbītes".
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā "Par Valkas novada lauku apvidus zemes gabalu piekritību pašvaldībai".
 • Par rīkojuma apstiprināšanu.

Komentāri 5

aija

Ludzu vajadzetu parskatit pilsetas autobosa kursesanas sarakstu piemeram vilciens no Rigas pienak 16 30 bet autobuss stacija ir tikai 17 10 atbrauc veci cilveki un lidz autobusam jagaida 40 minutes tur jau ir salikti taksometru numuri bet ne jau visi var atlauties taksometru.Paldies

pirms 9 gadiem, 2011.12.27 19:53

Agris

Paldies, Aija, par informāciju. Nebija zināms par šādu situāciju. Skatīsim, ko var darīt un vai ir iespējams samazināt autobusa gaiīšanas laiku.

pirms 9 gadiem, 2011.12.28 21:23

lo

Tad Magone aizies arī no deputātiem? Vismaz godīgi, jo tāpat netika ievēlēta.

pirms 9 gadiem, 2011.12.29 11:22

pensionare

Tiesam autobusa pienaksanas laiks ,vilcienam,kas pienak 16,30 Lugazu stacija ir loti aktuals.
autobusu Pedejo reizi kad atbraucu ar so vilcienu,ara putenoja -un gaidit businu nebija patikami.Perons bija pilns ar atbraucejiem,kadas 15vieglas masinas sagaidija ,jauniesi aizgaja kajam,bet ko darit vecakiem cilvekiem?
Vairs nav velesanas ar so vilcienu braukt,vakar parbraucu ar velo autobusu.

pirms 9 gadiem, 2011.12.29 22:27

Vajadzētu...

Nezinu, kas Jūs esat ,Agri, bet ar pilsētas autobusu laikam jau kāds sakars ir. Ja tas tā, tad vajadzētu padomāt par kāda papildus reisa ieviešanu pilsētā laikā no 13.00-15.00, jo daudzi Tērauda, Pumpura ,Blaumaņa ielu iedzīvotāji ir spiesti ar iepirkumu somām mērot ceļu no pilsētas centra,varbūt pat no Igaunijas,kājām. Šajā rajonā dzīvo daudz vecāka gadu gājuma cilvēku, par to vajadzētu padomāt.Varbūt kāda iedzīvotāju aptauja būtu vajadzīga. Un, manuprāt, autobusa pietura uz tranzītceļa iepretī garāžu kooperativam nu nav īstajā vietā. Jūsu firmai derētu padomāt arī par pārējiem uzlabojumiem pasažieru ērtībai. Veiksmi Jaunajā gadā!

pirms 9 gadiem, 2011.12.30 14:19

Valka