Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Notiks Valkas novada domes sēde 2

Ceturtdien, 29.septembrī plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi ir:

 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas novada domes 2011.gada pamatbudžets" apstiprināšana.
 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2011.gada speciālais budžets" apstiprināšana.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu" (protokols Nr.2, 13.§).
 • Par finansiālu palīdzību Zemessardzes 22.kājnieku bataljona jubilejas pasākumam.
 • Par Valkas novada domes pamatskolu ēdināšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
 • Par izcenojumu noteikšanu Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sniegtajam pakalpojumam citu novadu izglītojamajiem.
 • Par stipendiju skaitu, apjomu un nepieciešamo budžetu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem 2011./2012. mācību gadā.
 • Noteikumu "Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā" apstiprināšana.
 • Par J.Cimzes Valkas mūzikas skolas telpu nomas maksas apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija lēmumā (sēdes protokols Nr.7, 12.§.) Par sagatavoto projekta „Valkas novada, Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība" iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējumu apjomu"".
 • Par SIA „Madara  ‘89" sūdzību par Valkas novada būvvaldes vadītājas 2011.gada 19.jūlija lēmumu  Nr.1-15.1/24.
 • Par dalību un līdzfinansējuma piešķiršanu projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā".
 • Par līdzfinansējuma piešķiršanu Igaunijas - Latvijas programmas projektā „Valkas Mākslas skolas kā kopīga kultūrizglītības centra attīstība Valkā/Valgā".
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Vladimiram Beļajevam.
 • Par Valkas novada lauku apvidus zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Ērģemes pagasta nekustamā īpašuma „Kalntilgaļi" zemes gabala sadalīšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagasta nekustamā īpašuma „Roņi" zemes gabala sadalīšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Varoņu iela 35A zemes gabala sadalīšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Savienības iela 8 zemes gabala sadalīšanai.
 • Par nekustamā īpašuma „Purgaiļi" Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagasta „Vītolu iela 14".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Alieši 213".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Mazuzpiļi".
 • Par grozījumiem 2009.gada 24.septembra Nolikumā Nr.20 „Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas nolikums".
 • Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagasts „Mālkalni" atsavināšanu.
 • Par zemes gabala daļas Valkas novada Valkas pagasts „Krastiņi" atsavināšanu.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.S.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S.A.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M.L.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M.Z.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personām, pamatojoties uz Valkas rajona tiesas spriedumiem

 JĀIEROSINA:

 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā"" apstiprināšana.
 • Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2011.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 139".
 • Par  nekustamā īpašuma „Vecrūķi" Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „Centrs".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagastā „Lejastaupības" un "Taupības".
 • Par platības precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībai Valkas novada Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0014.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 214".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Bērzezers 112".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „Celtnieks 209".
 • Par nomas līguma pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā "Bērzezers 183".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagastā „Mazbitari 1".
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas novada Vijciema pagastā „Rudzīši".

 SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:

 • Sēdes slēgtās daļas jautājumi.

Komentāri 2

Valka