Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 30.decembrī plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir:

 • Par  atļauju organizēt gadatirgus SIA „Valkas pilsētas tirgus". 
 • Par  īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 
 • Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā. 
 • Par  pamatkapitāla palielināšanu SIA „Valkas Namsaimnieks". 
 • Par Valkas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu un Valkas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas sagatavošanu.
 • Ziemeļlatvijas kameransambļa nolikuma apstiprināšana. 
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu un nomas maksas atlaidi individuālam uzņēmumam „Skroders". 
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu „Baltijas Apdrošināšanas Nolikuma „Par inventarizācijas norises kārtību Valkas novada domē, tās pakļautībā esošās iestādēs un kapitālsabiedrībās, kur 100% kapitāla daļu pieder Valkas novada domei " apstiprināšana. 
 • Par ziedojumu izlietojumu.
 • Par Valkas novada domes nekustamo īpašumu nomas komisijas izveidošanu.
 • Par Valkas pilsētas kultūras nama telpu nomas attiecību turpināšanu gadījumos, kad  nomas līgumi ir noslēgti pirms 2010.gada 9.jūnija. 
 • nams" AAS.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Modrim Elziņam.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas maksu SIA „SAN".
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Tīnes". 
 • Par Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas siltummezglu apkalpošanas funkcijas nodošanu SIA „Valkas Namsaimnieks".
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta Alieši 73, kadastra apzīmējums 9488 005 0266.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagasta „Andrupes", kadastra apzīmējumi 9452 001 0062 un 9452 001 0063.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagasta „Eglītes", kadastra apzīmējums 9452 001 0086.
 • Par nomas līguma izbeigšanu un jauna noslēgšanu uz zemes gabala Valkas novada Valkā, Smilšu iela 12B. 
 • Par jaunu zemesgabalu izveidi un nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā. 
 • Par uzmērītās zemes platības apstiprināšanu.
 • Par platību precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībai Valkas novada Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 001 0037.
 • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Valkas pilsētā. 
 • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, Zemgales iela 39.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkas novada Zvārtavas pagastā „Mežmaļi" sadalīšanai. 
 • Par zemes gabala „Līva", kadastra Nr.9496 005 0023 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Rāmnieki", kadastra apzīmējums 9496 002 0011 un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajam zemes gabalam.
 • Par Birutas Kalniņas iesnieguma izskatīšanu. 
 • Česlavas Strazdes iesnieguma izskatīšana.
 • Saistošo noteikumu „Par zaļumstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību" apstiprināšana. 
 • Saistošo noteikumu „Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi" apstiprināšana.
 • Valkas pilsētas kultūras nama nolikuma apstiprināšana.
 • Grozījumu Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.18 „Valkas novada bāriņtiesas nolikums" apstiprināšana.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Sergejam Zujevam.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personai, pamatojoties uz Valkas rajona tiesas spriedumu.

 JĀIEROSINA:Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Rozi".Par neapdzīvojamo telpu nomas maksu SIA „Ingra".Par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi, 1. redakcijas apstiprināšanu un sabiedriskās apspriedes pasākumu organizēšanu Valkas novada attīstības programmai 2010. - 2016. gadam.Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Semināra ielā.Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā.Par jauna zemesgabala izveidi un nosaukuma piešķiršanu Valkas novada Valkas pilsētā.Par nomas līguma izbeigšanu un jauna līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Kārķu pagastā „Lejasšaujas" ar kadastra apzīmējumu 9466 008 049.Par valstij piekritīgo zemi.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem Valkas novada Valkas pilsētā Parka ielā.

Valka