Novada muižas vēl daudz jāpēta

Valkas novadpētniecības muzejā apskatāma izstāde "Bij man reiz muižiņa...". Tā tapa saistībā ar projektu "O! Vācija" un aptver domājamā Valkas novada muižas.

 

Tieši muižas ir objekti, ar ko latviešiem asociējas vācieši un Vācija. Ekspozīcijas autore Ligita Drubiņa atzīst, ka šis aspekts nav īpaši pētīts. Tiesa, ir bijuši īpaši pieprasījumi par atsevišķām muižām un par tām savākts vairāk vēsturisku ziņu un citu materiālu.

 

 

Savukārt par dažām ir ļoti skopas ziņas. Piemēram, par Sēļu muižu vai Jauno muižu (tagad "Jaunruķeļi") nav atrodama nekāda informācija. Ekspozīcijā ir ietvertas arī Valgas teritorijā atrodošās. Bijušo Liellugažu muižu tagad sauc par Paju muižu. Arī Fridrihshofas jeb Pidriķu muiža atrodas Valgas teritorijā.

 

"Mums šī izstāde ļoti patika. Meklējām un atradām savai dzīves vietas tuvākās muižas. Iepazināmies ar muižas laikam piederošo priekšmetu kolekciju un daudzajiem attēliem," stāsta Valkas rajona novadpētniecības konkursa laureāti Arta Indrevica no Palsmanes, Signe Burova no Blomes un Baiba Jansone no Ēveles, kuras Valkas rajona bērnu un jauniešu interešu centra speciālistes Ingas Alksnes vadībā apskatīja ekspozīciju.

 

L. Drubiņa novērojusi, ka par ekspozīciju lielāka interese ir individuālajiem apmeklētājiem, tostarp arī ārzemju latviešiem, kuriem ar konkrētajām muižām ir bijusi kaut kāda saistība. Nāk arī tie interesenti, kuri dzīvo netālu no kādas muižas.

 

Šī izstāde tapa ļoti īsā laikā, tāpēc arī materiālu nav diži daudz. Par Zaķu muižu, kas atrodas Zvārtavas pagastā, nav nekādu vizuālo materiālu. Pavisam ekspozīcijā no pašu muzeja, Valgas muzeja krājuma un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Dokumentēšanas centra ir materiāli par 15 muižām. Pieminekļu sargātāji ir fiksējuši situāciju 1929., 1974. un 1994. gadā.

 

L. Drubiņa pieļauj, ka var atklāties jauni fakti par bijušajiem muižu īpašniekiem. Par ekspozīciju ir gana liela interese. Vijciemieši interesējas par savu muižu, kur savulaik bija pagasta skola. Muižu skolai pielāgoja 30. gados. Valkas pusē nav ļoti senu un iespaidīgu muižas ēku. No jaunākajos laikos būvētajām iespaidīgākā ir Veckārķos redzamā.

 

Ekspozīcija ir papildināta ar sadzīves priekšmetiem, kuri varētu atrasties muižās. Tās ir lampas, svečturi, alus kausi, kas piedien medību zālei, un citi atribūti. Šo izstādi ir apmeklējuši daudz bērnu. Visticamāk, ka nākotnē šo ekspozīciju muzeja speciālistes papildinās, jo tēma ir gana interesanta. Izstāde apskatāma līdz 21. jūlijam.

 

Valka