Novadi saņem valsts finansējumu

Ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītāja, finanšu ministra Oskara Spurdziņa rīkojumiem 59 novadus veidojošām pašvaldībām valsts atbalsts piešķirts 11,74 miljonu apmērā.

Valkas dome novada attīstībai paredzēto naudu vēl nav sagaidījusi, bet domes priekšsēdētāja Unda Ozoliņa uzskata, ka līdz gada beigām finansējumu varētu saņemt. "Iesniegumu valdībai iesniedzām jūlijā un esam iekļauti to lēmējvaru rindā, kurām naudu varētu piešķirt jau šogad. Tā kā Valkas novadā iestāties ir piekritušas sešas lēmējvaras, gaidām 1,2 miljonu latu," saka U. Ozoliņa.Valkas rajona kaimiņi - Gulbenes, Alūksnes un Apes novada veidotāji - finansējumu jau ir ieguvuši.Pašvaldības valsts finansējumu ir nolēmušas izmantot dažādu infrastruktūras objektu attīstībai ar mērķi veicināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Valkā no piešķirtās naudas ievērojamu daļu ieplānots ieguldīt kultūras nama atjaunošanā. Vairākas lēmējvaras ir iecerējušas renovēt izglītības iestādes, iegādāties autobusus skolēnu pārvadāšanai, ir ieplānota arī sporta zāļu celtniecība, jauniešu atpūtas centru izveide un bibliotēku renovācija.Šogad kopumā pašvaldībām, kas vienojušās par novadu izveidi, no valsts ir piešķirti 21,74 miljoni latu. Grozot šā gada valsts budžetu, kopējais finansējuma lielums programmā "Atbalsts novadiem" palielināts līdz 32,9 miljoniem latu. U. Ozoliņa uzskata, ka Valkas novadam domātā atbalsta nauda ir iekļauta šajos grozījumos.

Valka