Pabeigta tilta būvniecība pār Pedeles upi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā" ietvaros ir pabeigta tilta būvniecība pār Pedeles upi Rūjienas ielā un uzklāta asfalta pirmā kārta tranzīta maršruta posmiem Rūjienas un Varoņu ielā.

Asfalta otro kārtu uzklās, kad tiks pabeigta tranzīta ielas rekonstrukcija visā garumā no Igaunijas robežas līdz Raiņa/Zemgales ielas krustojumam. Notiek gājēju un veloceliņu bruģēšana, kā arī ielu apgaismojuma (LED lampu) uzstādīšana.

Kopējā līguma summa ar būvdarbu veicējiem - Ceļu būves firmu SIA „Binders", ir 3763011,88 Ls. Līdz 2011.gada 31.maijam projektā paredzētie darbi ir izpildīti par 1426021 Ls vai 38 % apjomā. Darbus plānots pabeigt līdz 2011.gada 30. novembrim.

Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir 4000891 LVL. Valkas novada dome ir izsludinājusi iepirkumu par valsts galvenā autoceļa A3 maršruta Rīgas - Zemgales ielas krustojuma rekonstrukciju un tranzīta posma Zemgales ielā, no Raiņa līdz Rīgas ielai, rekonstrukciju.

Valka