Palīdzēs Valkas Informācijas centrs

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Valkas Informācijas centrs var būt ikviena interesenta sabiedrotais informācijas ieguvē.

"Ja jums ir nepieciešama aktuāla statistiskā informācija, lai sagatavotu uzņēmējdarbības attīstības plānus, veiktu pētījumus par ekonomisko situāciju valstī, izstrādātu mācību vai zinātnisko darbu vai vienkārši paplašinātu savu redzesloku, piedāvājam apmeklēt Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapu un datu bāzes (www.csb.gov.lv) internetā vai izmantot Centrālās statistikas pārvaldes izdotās publikācijas," piedāvā CSP Valkas Informācijas centra statistiķe Liene Demidoviča. Viņa uzskata, ka mūsdienu sabiedrības attīstība nav iedomājama bez informācijas uzkrāšanas un apmaiņas. Tā var būt nepieciešama gan uzņēmumiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm un gan arī fiziskām personām. Viens no pieejamiem informācijas avotiem ir CSP un tai pakļauto iestāžu piedāvātā informācija.Šos pakalpojumus var saņemt arī Valkā, nebraucot uz Rīgu. Ikviens var iepazīties ar centrā esošām CSP publikācijām, saņemt konsultācijas par izdoto publikāciju abonēšanu un iegādi, saņemt statistisko informāciju par Latvijas tautsaimniecību kopumā, ekonomiku un finanšu jomu, iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem, ārējo tirdzniecību, un citām jomām. Informācijas centrā ikviens bez maksas var izmantot centrā esošās publikācijas un iegūt atsevišķu lappušu fotokopijas.Gadījumā, ja nepieciešamā informācija nebūs atrodama mājas lapā vai publikācijās, to sagatavos pēc pasūtījuma. Tiesa, tas ir maksas pakalpojums. Valkas Informācijas centrs šādos gadījumos sniegs palīdzību un konsultēs pieprasījuma sagatavošanai un nosūtīšanai CSP.Valkas Informācijas centrā pieejamas šādas publikācijas: Latvijas statistiskā gadagrāmatas, Latvijas demogrāfijas gadagrāmatas, Latvijas statistikas ikmēneša biļeteni, Latvijas ārējā tirdzniecība, Latvijas nacionālie konti, Bērni Latvijā, Patēriņa cenas Latvijā, Latvijas makroekonomika skaitļos, Latvijas Valsts finanses, Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā. Bez tam Informācijas centrā ir pieejami dažādi bukleti par Latvijas un Eiropas Savienības valstu svarīgākajiem makroekonomiskiem rādītājiem.CSP Valkas Informācijas centrs atrodas Valkā, Rīgas ielā 24, tālrunis 64723608, e-pasts: [email protected].

Valka