Pandēmija sadarbību neaptur

Valkas novada dome jūnijā noslēgusi jaunu partnerattiecību līgumu uz nenoteiktu laiku ar Kobiļņicas pašvaldību Polijā.

Jaunais līgums turpina 2013. gadā iesākto sadarbību starp abām pašvaldībām un tika noslēgts, lai turpinātu abu pašvaldību ilggadējo sadarbību izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jomās, uzturētu partnerību un dotu lielākas iespējas dalīties zināšanās un pieredzē.

Valkas novada pašvaldība cer, ka sadarbība starp Valkas novadu un Kobiļņicas pašvaldību arī turpmāk noderēs skolām, pieredzes apmaiņas braucieniem bērnu un jaunatnes grupām, kontaktu veicināšanai starp abu pašvaldību uzņēmējiem, pieredzes apmaiņai teātra darbības jomā un tamlīdzīgi.

Kobiļņica atrodas Polijas ziemeļu daļā, aptuveni 140 kilometru attālumā no Gdaņskas. Pašvaldības mērogs ir līdzīgs Valkas novadam, arī tur ir lauku ciemati, bet iedzīvotāju skaits kopumā sasniedz apmēram 11 tūkstošus. “Mums ir daudzas lietas, ko pārrunāt. Kobiļņicas pašvaldība ir mūsu seni draugi, pirmais sadarbības līgums ar viņiem tika noslēgts pirms 17 gadiem, bet tagad bija viņu uzaicinājums noslēgt beztermiņa līgumu,” “Ziemeļlatvijai” stāsta Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. 

Līdz šim sadarbība izpaudusies futbola komandu, jauniešu grupu un uzņēmēju delegāciju apmaiņas braucienos, vairākkārt viena pie otras viesojušās abu pašvaldību delegācijas. Arī turpmākā sadraudzība varētu notikt, futbola komandām braucot citai pie citas uz starptautiskiem turnīriem un apmainoties ar skolēnu grupām, ja vien tas būs iespējams “Covid-19” ierobežojumu dēļ. Par to un citiem sadarbības virzieniem jūnijā tika runāts Polijā, kur Valkas novada domes priekšsēdētājs piedalījās Kobiļņicas pilsētas svētkos un Kobiļņicas sadraudzības pašvaldību delegāciju kopīgajos pasākumos. Tajos sapulcējās astoņu vietvaru pārstāvji no Polijas, Latvijas, Ukrainas, Ungārijas, Slovākijas, Gruzijas.

“Mums izvērsās  interesanta domu apmaiņa gan formālās, gan neformālās sarunās. Arī pašvaldībām ir būtiski paplašināt savu apvārsni, izrauties no ierastās vides un pēc tam paskatīties ar citādākām acīm uz to, kas notiek pie mums. Attiecībā uz Poliju šī valsts ļoti strauji attīstās ekonomiski. Cilvēkos varbūt vēl arvien ir  viedoklis – “ai, kas tā Polija, priekš kam ar poļiem draudzēties”, bet tie, kuri Polijā ilgi nav bijuši, dzīvo ilūzijās sliktā nozīmē,” piebilst Vents Armands Krauklis.

Valka