Paraksta līgumu par projekta “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!” ieviešanu 1

2021. gada 25. maijā tika parakstīts līgums starp biedrību “Atbalsts Valkai” un Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!” ieviešanu. Projekta kopējais finansējumu 14671,59 EUR.

Uzsākot pirmās projekta aktivitātes ģimenes talkas organizēšanu, šodien stadionā tikās biedrības “Atbalsts Valkai” pārstāvji, kuri kopā ar par ģimenes talkas noorganizēšanu projektā atbildīgo Sporta skolas direktori un sadarbības partnera Valkas novada domes pārstāvjiem (projektā darbosies kā brīvprātīgie darba veicēji), apsekoja jau attīrīto dabas takas teritoriju un pārrunāja baskāju takas izveides uzsākšanu.

Sākotnēji tika plānots attīrīt visu teritoriju ģimenes dienas ietvaros, bet, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tika ieviestas korekcijas un teritorijas sakopšana notika ilgākā periodā, ievērojot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus. Talkas dienas ietvaros 29.maijā plānots šo attīrīto posmu sākt labiekārtot no stadiona stūra, turpinot ārpus stadiona robežas. Tikšanās laikā tika pieņemts lēmums par elementu izvietojumu šajā teritorijā. Kā pirmos elementus plānots uzstādīt baļķi un virves.

Paldies visiem, kuri jau piedalījās teritorijas sakopšanas talkās un gaidīsim visus, kuriem ir idejas vai vēlme piedalīties stadionam pieguļošās teritorijas tālākā labiekārtošanā un baskāju takas izveidē, sazināties ar Inesi Kāposti (t.29499872).

Projekta mērķis ir veicināt vecākiem un bērniem draudzīgas vides attīstību Valkas novadā, noorganizējot dienas nometni, Mātes dienas talku, kopā lasīšanas pasākumus Valkā un pagastos, orientēšanās un izlaušanās pasākumus, 24H radošās darbnīcas un ģimenes dienas jauniešu centrā, kopīgu Jāņu atzīmēšanas pasākumu un ģimenes sporta dienu “Atvadas vasarai”.

Projekta mērķa grupas ir Valkas novada bērni, jaunieši, ģimenes ar bērniem, vecāki un vecvecāki. Projektā aktivitātes plānotas tā, lai tās būtu vērstas uz visām vecuma un dzimuma grupām.

Aktivitātes plānotas dažādās vietās Valkā (stadionā, kultūras namā, estrādē, pie vecās dzelzceļa līnijas, Jauniešu centrā, parkā) un Valkas novada pagastos (Kārķos un Vijciemā kopīgie ģimeņu lasīšanas pasākumi, Valkas pagastā pārgājiens – orientēšanās).

Projekta aktivitātes tiks ieviestas 2021.gada laikā no maija līdz 30.oktobrim.

Projekta aktivitātes būs lieliska iespēja ģimenēm kopīgi pavadīt laiku, piedaloties kopīgās ģimeņu sportiskās un kultūras aktivitātēs, kā arī darbojoties kopā talkā, radot sākumu baskāju takas izveidē.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Beidzot arī kraukli liks pie darba. Ja ne piektdienā pasākums atnāktu aplūkot.

pirms 2 mēnešiem, 2021.05.25 18:37

Valka