Paraksta līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” realizāciju

Otrdien, 8.februārī Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un Ceļu būves firmas SIA „Binders" rīkotājdirektors Aigars Sēja parakstīja līgumu par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta" (Nr.3DP/3.5.1.0/10/IPIA/VIDM/016) īstenošanu.

Ar parakstīto līgumu SIA „Binders" apņemas veikt būvdarbus, kas sadalīti 2 kārtās: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Valkā, apvedceļa rajonā" un „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Valkas pilsētā". Būvdarbi tiks uzsākti atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem, bet ne vēlāk kā 2011.gada 1.maijā. Būvdarbi pilnībā jāpabeidz un jānodod četru mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža.

Līguma kopējā summa ir Ls 2864466,47 (divi miljoni astoņi simti sešdesmit četri tūkstoši četri simti sešdesmit seši lati un 47 santīmi), tai skaitā PVN 22% ir 516543,13.

Valka