Pareizticīgajiem - Ziemassvētki

Rietumu kristīgajā baznīcā Ziemassvētki tiek svinēti 24., 25. un 26. decembrī. Savukārt Pareizticīgo baznīca seko Jūlija Cēzara kalendāram, tāpēc pirmie Ziemassvētki tiek svinēti 7. janvārī.

 

Fotoreportāžu skatīt šeit! 

 

Valkas pareizticīgo draudzei aprit četri gadi, kopš darbojas jaunais dievnams. Tas visu laiku tiek pilnveidots un nu jau ir gandrīz gatavs. Nenoliedzami, ka baznīca ir krāšņākā pilsētā, bet tā jau ir konfesijas specifika. Dievnams ikvienam interesentam ir pieejams katru dienu no pulksten 11.00 līdz 15.00 un, protams, vienmēr dievkalpojuma laikā. Tur pašlaik var iegādāties jauno pareizticīgo Baznīcas kalendāru arī latviešu valodā.

 

Putins valcēniešiem nav palīdzējisDievnams šās vasaras nogalē ir papildināts ar daudzām ikonām un citām dekoratīvām lietām. Draudzes locekle Tatjana Rosickaja sūrojas, ka dalībnieku skaits nepalielinās. Tie, kuri apmeklēja iepriekšējās telpas vecajā koka namiņā, nāk arī uz jauno vietu. Visvairāk viņu skumdina tas, ka īpaši neaktīvi ir jaunieši. Daļa apmeklē sektas. T. Rosickaja agrāk bija draudzes vecākā, taču tagad lūgusi slodzi samazināt. Neraugoties uz to, viņa ir viena no cienījamākajām draudzes loceklēm.

 

Par godu četriem darba gadiem jaunā draudzes nama telpās notiks svētku mielasts. Draudzes aktīvs atzīst, ka dievnams ir uzbūvēts un iekārtots neticami īsā laikā. "Valcēnieši baumo, ka laikam jau Putins palīdz. Mēs no Krievijas neesam saņēmuši nevienu ziedojumu. Iztiekam ar Dievpalīgu un, kā redzat, izdodas," smaida T. Rosickaja.

 

Baznīcas apkārtnes labiekārtošanā dažbrīd strādāja pat 16 personas bez noteiktas nodarbošanās vai dzīvesvietas. Viņi neprasīja augstu samaksu, turklāt vienmēr bija labi pabaroti. Vairāki pat nakšņoja vagoniņā divstāvu gultās. Par šiem cilvēkiem gan draudzes vadība nav augstās domās. Viņi joprojām diedelē naudu. Viens bijis neticami nekaunīgs un pagrābis sauju santīmu no ziedojumu šķīvja.

 

Tas ir īsts ģenerāļu namsDraudzes dalībnieki paši savu jauno dievnamu uzskata par īstu Dieva dotu brīnumu. Piemēram, gandrīz viss elegantais draudzes nams uzbūvēts no dāvātiem vējgāžu izgāztiem kokiem. Baznīcēni joko, ka tas ir īsts ģenerāļu nams. Visi ir apmierināti ar Tēva Vladimira darbu. Arī viņš ir daudz palīdzējis dievnama tapšanā. Priesteris kalpo arī Valmieras, Smiltenes un Sedas draudzē. Ziemassvētki svinami trīs dienas, taču priesteris Valkā bija tikai šodien.

 

19. janvārī, Zvaigznes dienā (pēc Jūlija Cēzara kalendāra), kristīs ūdeni. Tas būs dziedinošs ūdens. Šis rituāls notiek katru gadu un pēc ūdens ierodas arī daudz latviešu. Vecie draudzes locekļi Ziemassvētku laikā stingri ievēro gavēni. Svētku laikā, sestdienās un svētdienās ir atļauts ēst zivi. Pārējā laikā nedrīkst lietot pat augu eļļu, nemaz nerunājot par dzīvnieku valsts produktiem. Jauno gadu pareizticīgie svin 14. janvārī.

Valka